Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto selvittää tuulienergian mahdollisuudet maakuntakaavassa

| Hankkeet ja selvitykset, Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Tavoitteena on määrittää nykyisen ja nähtävissä olevan tulevan voimalatekniikan sekä muuttuneiden reunaehtojen puitteissa merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Pirkanmaalla.

Pirkanmaan liitto on saanut ympäristöministeriöltä tukea Tuulienergian mahdollisuudet maakuntakaavassa Pirkanmaalla -selvitykseen. Tuen määrä on 70 000 euroa.

Pirkanmaalla tukea sai myös Parkanon kaupunki, jonka tuulivoimahankkeisiin ministeriö myönsi 105 000 euroa.

Vuonna 2019 tuulivoimalla katettiin Suomen sähkönkulutuksesta seitsemän prosenttia ja muun Euroopan unionin alueella keskimäärin 15 prosenttia. Pirkanmaalla on tällä hetkellä viisi toiminnassa olevaa voimalaa. Suomeen suunnitellusta hankekapasiteetistä Pirkanmaalle sijoittuu vain yksi prosentti.

Pirkanmaan liiton hankkeen tavoitteena on määrittää nykyisen ja nähtävissä olevan tulevan voimalatekniikan sekä muuttuneiden reunaehtojen puitteissa merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Pirkanmaalla.

Tarkkuustasoltaan maakunnallisessa selvityksessä tarkastellaan tuulivoimapuistojen sijoittumista maankäytön ja sähköverkkoon liitettävyyden näkökulmasta. Selvitys palvelee erityisesti maakunta- ja kuntakaavoitusta. Tämän lisäksi selvitys hyödyttää energiatoimijoita kantaverkkoihin liittyvässä suunnittelussa.

Hankkeen avulla pyritään sujuvoittamaan tulevaa maakuntakaavatyötä selvittämällä soveltuvia alueita ja laatimalla jo etukäteen näkyvyysanalyysejä ja havainnekuvia todennäköisimmin haasteellisista kohteista.

Näin pohjustetaan maakuntakaavan kannalta tärkeää osallistumista ja yhteensovittamistyötä. Tarkoituksena on, että kaavaprosessissa voidaan keskittyä niihin alueisiin, jotka on jo todettu potentiaaliltaan hyviksi. Hankkeessa tunnistetuista alueista osa voi jäädä lopullisen kaavaratkaisun ulkopuolelle tai toteutua suppeampana, kuin mitä selvityksessä on esitetty.

Kaikkiaan ympäristöministeriö myönsi tukea 840 000 euroa kahdeksan kunnan ja yhdeksän maakunnan liiton alueen tuulivoimarakentamisen selvityksiin ja suunnitteluun. Avustuksilla toteutetaan hallitusohjelman kirjauksia tuulivoimarakentamisen edistämisestä

Katso kaikki avustetut hankkeet ympäristöministeriön tiedotteesta tämän linkin takaa.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit