Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto puoltaa Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2021–2025 jatkovalmisteluja

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Parhaimmillaan yleiskaavatyön tuloksena syntyvät suunnitteluratkaisut voivat toimia esimerkkinä ja kannustimena myös muiden kuntien ilmastokestävälle maankäytön suunnittelulle.

Maakuntahallitus antoi lausunnon Tampereen Kantakaupungin vaiheyleiskaavan 2021–2025 kaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta.

Kantakaupungin vaiheyleiskaavan 2021–2025 jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon Pirkanmaan liiton kaavaluonnoksesta esittämät yleiskaavakarttoihin liittyvät huomiot.

Tampereen Kantakaupungin vaiheyleiskaavatyön keskeiset teemat ja tavoitteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat sisällöltään sekä ajankohtaisia että haastavia. Parhaimmillaan yleiskaavatyön tuloksena syntyvät suunnitteluratkaisut voivat toimia esimerkkinä ja kannustimena myös muiden kuntien ilmastokestävälle maankäytön suunnittelulle.

Koko lausuntopykälä on luettavissa täällä.

Pykälä: 51 Lausunto Tampereen Kantakaupungin vaiheyleiskaavan - valtuustokausi 2021-2025 kaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta (TRE:8581/10.02.03/2021)

Lisätietoja:

Artikkelikuvassa arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (ote Pirkanmaan maakuntakaavasta).

Kaikki artikkelit