Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitossa on haettavana 4 lapsi- ja perhepalveluiden koordinaattoria

| Hankkeet ja selvitykset

Haku kohdennetaan Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle.

Pirkanmaan liitossa on haettavana seuraavat määräaikaiset tehtävät:

Neljä lapsi- ja perhepalveluiden koordinaattoria

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.11.2020 - 31.12.2021 tai niin pian kuin mahdollista. Toimialue on koko Pirkanmaa.

Tehtävät sijoittuvat Pirkanmaan liiton organisaatioon osaksi Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushanketta (PirSOTE). Hankesuunnitelma on saatavissa pyydettäessä lisätietojen antajalta. Koordinaattoreiden toimipisteet sijoittuvat Pirkanmaan kuntiin ja kunkin koordinaattorin toimipiste määritellään työsuhteen alkaessa.

Haku kohdennetaan Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle.

Koordinaattoreiden tehtävänä on toteuttaa Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus ohjelman lapsi- ja perhepalveluiden uudistamiseen tähtäävää hankekokonaisuutta yhteistyössä lapsi- ja perhepalveluiden hankepäällikön ja suunnittelijan kanssa.

Tehtävänä on edistää maakunnallisesti yhtenäisen perhekeskustoimintamallin rakentumista koordinoimalla ja tukemalla kuntien kehittämistyötä hankekokonaisuuden eri osa-alueiden osalta. Näitä osa-alueita ovat: 1) osallisuus ja kokonaisvaltainen kohtaaminen, 2) monialaiset palveluprosessit, 3) matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä 4) opiskeluhuolto.

PirSOTE hankekokonaisuus kytkeytyy tiiviisti muihin sitä täydentäviin Pirkanmaan valtionavustushankkeisiin. Tehtävään kuuluu myös muut mahdolliset hankepäällikön määrittämät työtehtävät. Työ tehdään yhteistyössä sote-johtajien, kuntiin palkattavien hanketyöntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hakijalta edellytetään

  • vähintään alempaa sosiaali-, terveys- tai sivistysalan korkeakoulututkintoa
  • lapsi- ja perhepalveluiden osaamista (erityisesti hankekokonaisuuden eri osa-alueet)
  • näyttöä muutoksen valmistelusta ja hanketyön osaamista
  • kehittämisinnostusta, yhteistyökykytaitoja ja innovatiivisuutta

Eduksi luetaan aiemmin vastaavissa tehtävissä toimiminen. Tehtävän vastaanottaminen mahdollisimman pian. Työntekijältä edellytetään 100 %:n työsuhdetta, josta voidaan neuvotella erikseen.

Palkkaus STM:n myöntämän valtionavustuksen ja ohjeiden puitteissa. Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan palkkatoive.

Vapaamuotoiset hakemukset (+CV) palkkatoiveineen on toimitettava viimeistään 2.10.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi.

Työnantaja: Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B (3. krs), 33100 Tampere, https://www.pirkanmaa.fi/.

Lisätietoja:

Kaikki artikkelit