Hyppää sisältöön

Pirkanmaan kansanedustajat kiirehtivät valtatie 9:n parantamista

| Edunvalvonta, Saavutettavuus ja liikenne

Pirkanmaan kansanedustajien mukaan Tampereen ja Oriveden välisen tien muuttaminen nelikaistaiseksi tulee aloittaa viipymättä välillä Alasjärvi-Käpykangas.

Pirkanmaalaiset kansanedustajat ovat jättäneet valtion vuoden 2023 talousarvioon aloitteen, jossa Tampereen ja Oriveden välisen valtatie 9:n muuttamiseen nelikaistaiseksi välillä Alasjärvi-Käpykangas esitetään 82 miljoonan euron määrärahaa.

Pirkanmaan kansanedustajien mukaan Tampereen ja Oriveden välisen tien muuttaminen nelikaistaiseksi tulee aloittaa viipymättä välillä Alasjärvi-Käpykangas.

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja Marko Asell sanoo, että valtatie 9:llä sijaitseva Alasjärvi-Käpykangas -väli on Suomen vilkkain yksiajoratainen tieosuus, joka on kiireellisesti korjattava täyttämään pääväylille asetetut palvelutasotavoitteet. Tien turvallisuutta, tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta sekä toimintavarmuutta tulee parantaa kiireellisesti.
Valtatie 9:n kansallinen merkitys on suuri mm. teknologia-, metsä-, metalli- ja elintarvikesektoreille. Tampere-Orivesi -yhteysvälin varrella sijaitsee kasvavia teollisuus-, asuin- ja palvelualueita, joiden elinvoima ja menestys ovat riippuvaisia liikenteen ja logistiikan toimivuudesta. Tarastenjärvelle rakentuu parhaillaan Suomen mittavin kiertotalousalue ja Tammervoiman polttolaitokselle kuljetetaan jo nyt valtatie 9:llä yli 600 000 asiakkaan jätteet. Valtatiellä liikkuu huomattava määrä raskasta liikennettä. Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitetaan valtatie 9:n varrelle myös uusia työpaikka-alueita, maanvastaanotto- ja kierrätysalueita, kiviaineshuollon alueita, puuterminaaleja sekä tuulivoimaa.

Valtatie 9 on oleellinen osa valtakunnallista liikennejärjestelmää ja sillä on keskeinen rooli niin henkilöliikenteelle kuin teollisuuden kuljetuksille ja alueen joukkoliikenteelle. Tien muuttaminen nelikaistaiseksi tulee toteuttaa viipymättä välillä Alasjärvi-Käpykangas. Hankkeen kustannusarvio on 98 miljoonaa euroa.

Talousarvioaloitteen ovat allekirjoittaneet Marko Asell, Jukka Gustafsson, Jari Kinnunen, Pauli Kiuru, Ilmari Nurminen, Jouni Ovaska, Arto Pirttilahti, Sakari Puisto, Arto Satonen, Sami Savio, Sari Tanus, Veikko Vallin, Pia Viitanen ja Sofia Vikman.

Lisätiedot:

Marko Asell, kansanedustaja, Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja,
P. 050 5121 968, marko.asell@eduskunta.fi

Kaikki artikkelit