Hyppää sisältöön

Pirkanmaa selvittää vetytalouden mahdollisuuksia

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Alueellista vetyekosysteemiä rakennetaan osana kansallista ja kansainvälistä vetyverkostoa.

Pirkanmaalla selvitetään, miten ajankohtaiseen energiamurrokseen voitaisiin vastata alueen vetytaloutta vahvistamalla. Tarkastelun kohteena ovat vedyn tuotanto, käyttökohteet ja vetytalouden kehittymiseen liittyvät osaamistarpeet. Myös mahdollisia hankeaihioita ja -ideoita tunnistetaan, jotta vetytaloutta voidaan edistää jatkossa maakunnassa.

Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hankkeessa rakennetaan alueellista vetyekosysteemiä osana kansallista ja kansainvälistä vetyverkostoa. Hankkeessa seurataan ja tuodaan ekosysteemin tietoon ja keskusteluihin laajemmin Euroopan unionin ja kansallisen tason strategia- ja lainsäädäntöprosesseja, jotta tulevaisuuden kehityskulkuja ja investointipotentiaaleja voidaan ennakoida.

Hanke liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan 2022-2025 seuraavissa teemoissa: Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti sekä Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi.

Älykkään erikoistumisen strategiaan hanke liittyy edistämällä vastuullisesti uudistuvaa teollisuutta ja hallittua kestävyysmurrosta. Vetytalous tuodaan vahvasti mukaan työn alla olevan Pirkanmaan energiastrategian laadintaan.

Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hanke sai Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta 100 000 euroa. Osatoteuttajana hankkeessa on Tampereen korkeakoulusäätiö. Tampereen kaupunki on hankeyhteistyössä vahvasti mukana ja tukee sitä myös taloudellisesti omarahoitusosuudella.

Lisätiedot:

  • Kehittämispäällikkö Liisa Hyttinen

    Vastuullani on vihreän siirtymän edistäminen ja kokonaisuuden koordinointi. Painopisteet ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous sekä energia. Kehitän teemaan liittyen alueen yhteistyöverkostoja ja toimin siltana kansallisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin.

  • Projektipäällikkö (REC4EU-hanke) Tiina Luukkonen

    Toimin projektipäällikkönä Interreg Europe -rahoitteisessa Renewable Energy Communities for EU regions (REC4EU) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa tuottavien ja hyödyntävien energiayhteisöjen syntymistä ja toimintamahdollisuuksia eri puolilla Eurooppaa.

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit