Hyppää sisältöön

Pirkanmaa kehittää yhteistyöllä älykkään valmistavan teollisuuden TKI-keskusta

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset

EU-rahoitteisessa hankkeessa on mukana neljä keskeistä organisaatiota Pirkanmaalta, joiden vetovastuulla kokonaisuutta viedään eteenpäin.

Pirkanmaa haluaa nostaa valmistavan teollisuuden edelläkävijäksi teollisuuden digitalisaatiossa, vähähiilisyydessä ja vastuullisuudessa. Tähän työhön on nyt käynnistetty hanke, joka samalla tukee maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita.

Teknologiateollisuus on elintärkeä osa maamme vientiteollisuutta ja sen osuus on yli puolet maan kokonaisviennistä. Seudullamme on lisäksi erityisen vahva vientisektori älykkäiden koneiden valmistuksessa.

Hankkeessa tehtävän työn tavoitteena on synnyttää maakuntaan älykäs ja kestävä valmistavan teollisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) tukeva keskus, Smart Manufacturing Hub.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa seudun edellytyksiä hakea yhdessä isompia kokonaisuuk-sia ja rahoitusta seudulle, sekä muodostaa yhteinen teollisuuden ja tutkimuslaitosten ymmärrys kärjistä, kumppanuuksista ja toimintamalleista.
Hankkeessa valmistellaan toimintamallit, testialustat ja verkostot sekä tehdään seudusta investointeihin houkutteleva ja yksi EU:n johtavista älykkään ja kestävän valmistavan teollisuuden TKI -keskuksista.

EU-rahoitteisessa hankkeessa on mukana neljä keskeistä organisaatiota Pirkanmaalta, joiden vetovastuulla kokonaisuutta viedään eteenpäin. Toimijat ovat Business Tampere, Teknologian tutkimuskeskus (VTT Oy), Tampereen yliopisto (TAU) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Päätoteuttaja on Business Tampere Oy.

Hankkeeseen tullaan osallistamaan laajasti toimialan yrityksiä ja muita toimijoita, jotta tekemiselle saadaan konkretiaa, laajaa tukea ja vaikuttavuutta.

Maakuntahallitus suuntasi Smart Manufacturing Hub: Yhdessä kohti vahvaa ja vastuullista valmistusta Pirkanmaalla -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 351 863 euroa. Rahoitus on vuosille 2020-2021.

Hanke kestää vuoden 2022 lokakuun loppuun ja sitä on varauduttu rahoittamaan myös vuonna 2022.

Lisätiedot:
Business Tampere Oy: Asiakkuusvastaava Heini Wallander, p. 040 735 5177

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit