Hyppää sisältöön

”Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista”

| Blogi, Pirkanmaan liitto

Tarvitsemme vahvaa yhdessä oppimisen kulttuuria löytääksemme ratkaisuja kompleksisen maailman haasteisiin.

Näin kuuluu Sitran Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -projektin teesi numero 3. Pirkanmaa valikoitui yhdeksi yhdeksästä alueesta, jossa Sitran ja alueen toimijoiden verkostoyhteistyöllä pyritään hyödyntämään alueelta jo löytyvää osaamista entistä vaikuttavammin ja kasvattamaan maakuntamme kykyä uudistua kiihtyvässä muutoksessa.

Mukana kehitystyössä ovat olleet laajasti mukana eri toimijat: Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan yrittäjäjärjestöt ja yritykset, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan ELY-keskus, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut. On pyritty siihen, että kaikilla asiasta kiinnostuneilla olisi mahdollisuus päästä keskusteluun mukaan.

Tämän kevään aikana on järjestetty kolme Pirkanmaan osaamisen aika -foorumia, joissa on käyty vilkasta keskustelua alueen tarpeista ja mahdollisuuksista. Ensimmäisessä foorumissa keskusteluun nostettiin alueen elinvoiman tekijät ja tulevaisuuden trendit yritysten näkökulmasta. Keskeisiksi teemoiksi nousivat pula osaavasta työvoimasta sekä verkostomaisen yhteistyön ja yhdessä oppimisen kasvava merkitys. Yrityskyselyssä vaikuttavimmaksi trendiksi nousi työn merkityksellisyys. Mahdollisuus merkitykselliseen työhön koettiin myös yhdeksi alueen veto- ja pitovoimatekijäksi.

Toisessa foorumissa keskusteltiin vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista. Vahvuuksina esille nousi vahva oppilaitosverkosto ja yhteistyö toimijoiden kesken. Toisaalta taas osaamisvajeen hoitamiseen tarvittaisiin laajempaa ja nopeampaa verkottunutta yhteistyötä. Lopettamisuhan alla on eri syistä paljon yrityksiä ja nopeampi uudistumiskyky nähtiin välttämättömäksi.

Kolmannessa tilannekuvafoorumissa muodostettiin kokonaiskäsitys keskeisimmistä jatkotyöstämistä vaativista teemoista. Niitä olivat Pirkanmaan alueen houkuttelevuus, osaajatilanne, yritysten ja oppilaitosten rajapinta sekä mahdollisuus vahvaan luottamukseen perustuvaan laajaan toimijoiden väliseen yhteistyöhän.

Näiden keskustelun pohjalta työ jatkuu ja uskon, että löydämme yhdessä uusia tapoja viedä Pirkanmaata eteenpäin. Olen saanut olla mukana Pirkanmaan alueen suunnitteluryhmässä ja huomannut kasvavaa halua toimijoiden välisen luottamuksen vahvistamiseen niin, että voisimme yhdessä nopeasti reagoida ja kasvattaa osaamista muuttuvissa tilanteissa.

Olemme Tampereen ammattikorkeakoulussa kehittäneet työelämän kanssa yhdessä oppimiseen uutta Sähkörausku-työnimellä kulkevaa konseptia. Tavoitteena on mahdollistaa yritysten ja ammattikorkeakoulun yhdessä oppiminen nopeasti ja joustavasti. Lähtökohtana ovat yritysten tarpeet ja tavoitteena arvokas uuden oppiminen kaikille osapuolille.

TAMKin Sähkörausku on yksi Sitran rahoittamasta kahdeksasta hankkeesta, jotka pilotoivat uutta osaamisjärjestelmää eri puolilla Suomea. Niissä kehitetään verkottunutta yhdessä oppimista, osaamisen uudistumista ja innovaatioiden syntymistä.

Tarvitsemme vahvaa yhdessä oppimisen kulttuuria löytääksemme ratkaisuja kompleksisen maailman haasteisiin. SITRAn tukema yhteistyö on ollut yksi tapa vahvistaa tällaisen kulttuurin kehittymistä Pirkanmaalla. Tästä on hyvä jatkaa tekemällä hyvästä yhteistyöstä jatkossa vieläkin ketterämpää ja intensiivisempää.

Lehtori ja tiimivalmentaja
Veijo Hämäläinen

Toimin Tampereen ammattikorkeakoulussa tiimioppimisen ja -johtamisen asiantuntijana. Tehtäväni on auttaa opiskelijoita, yrityksiä, tiimejä ja johtajia onnistumaan nopeasti muuttuvissa kompleksisen maailman tilanteissa. Yhdessä onnistumisen mahdollistavat mielestäni yrittäjämäinen asenne, jaettu visio, hyvä johtaminen ja systeemiälykäs toiminta.

Puh. 040 716 9059
veijo.hamalainen@tuni.fi

#osaamisenaika

Kaikki artikkelit