Hyppää sisältöön

Maakuntajohtajien kannanotto rakentamislain kuulemiseen

| Edunvalvonta, Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Kunnille, maakunnille ja muille keskeisille sidosryhmille tulee antaa aikaa perehtyä rakentamislain jatkovalmistelun aineistoon ja mahdollisuus kirjallisen lausunnon antamiseen.

Uusi rakentamislaki sekä muuttuva maankäyttö- ja rakennuslaki muodostavat erittäin merkittävän lakikokonaisuuden, jolla on vaikutusta sekä kuntien perustehtäviin että taloudellisiin raameihin. Maakuntajohtajat muistuttavat valtioneuvoston 4.2.2016 antamasta periaatepäätöksestä koskien säädösvalmistelun kuulemisohjetta. Ohjeen mukaan kuulemisen tavoitteena on säädösvalmistelun avoimuus ja hyvä laatu. Kuuleminen parantaa luottamusta demokraattiseen päätöksentekoon ja säädöksiin sekä edesauttaa normien noudattamista.

Kohtuuttoman nopealla aikataululla järjestetty yleinen kuulemistilaisuus ei ole riittävä tapa varmistaa sidosryhmien osallistumista. Yli 400-sivuiseen aineistoon perehtyminen ja sen vaikutusten tunnistaminen ei ole mahdollista tällaisessa aikaikkunassa. Vielä kaksi vuorokautta ennen kuulemistilaisuutta sidosryhmillä ei ollut tietoa siitä, millainen on uusi rakentamislaki, miltä osin nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu, millä sisällöllä olevat asetukset tulevat liittymään lakikokonaisuuteen tai miten ne laaditaan. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, että aineisto on toistaiseksi saatavilla ainoastaan suomeksi, toisin kuin säädösvalmistelun kuulemisopas ohjeistaa.

Kannanottoon tästä linkistä.

Kaikki artikkelit