Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelmäsuunnitelma tavoittelee välkysti kestävää liikennettä

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Saavutettavuus ja liikenne

Pirkanmaan liikennejärjestelmää tarkastellaan seuraavissa teemoissa: ylimaakunnalliset pääyhteydet, tavaraliikenne, arjen liikenneympäristöt sekä matkailu ja vapaa-aika.

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut. Liikennejärjestelmää tarkastellaan seuraavissa teemoissa: ylimaakunnalliset pääyhteydet, tavaraliikenne, arjen liikenneympäristöt sekä matkailu ja vapaa-aika.

Suunnitelma ohjaa strategisesti maakunnallista liikennejärjestelmätyötä. Se määrittelee Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, - mahdollisuudet ja näiden toteuttamisen suuntaviivat tavoitevuoteen 2045 mennessä.

Lisäksi suunnitelma sisältää vision 2045, nykytila-analyysin, toteutus- ja seurantamenetelmät sekä vaikutusten arvioinnin. Pirkanmaan visiossa todetaan, että liikenne vuonna 2045 on välkysti kestävää. Yhdistelemällä kulkutapajakauman muutoksia, uusiutuvien käyttövoimien läpimurtoa, älykkään liikenteen ratkaisuja ja tie- ja raideinvestointeja saavutetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä liikennejärjestelmä.

Suunnitelman laativat Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat. Lisäksi ohjausryhmän, kommenttikierrosten ja hanke- ja sidosryhmätapaamisten muodossa ovat äänensä saaneet kuuluviin esimerkiksi Pirkanmaan kunnat, elinkeinoelämän edustajat ja monet muut liikenne- ja kuljetusalan toimijat.

Suunnitelma oli lausuntokierroksella 5.12.2022–3.2.2023. Suunnitelma viimeisteltiin palautteen ja maakuntahallituksen helmikuun kokouksessaan käymän lähetekeskustelun pohjalta.

Seuraavana työvaiheena laaditaan suunnitelman ensimmäinen toimenpideohjelma vuosille 2023–2027, missä määritetään ensivaiheessa priorisoitavat toimenpiteet, toteutuksesta vastaavat tahot sekä rahoitus, toteutustapa ja aikataulu.

Maakuntahallitus hyväksyi Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 17.4. kokouksessaan.

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2045 tämän linkin takaa.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kuva VT9:ltä, kuvaaja Ville Vainio.

Kaikki artikkelit