Hyppää sisältöön

Julkisten ja yksityisten toimijoiden toimintamalli liityntäpysäköinnin edistämisessä

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Liityntäpysäköintiä voidaan edistää rakentamalla uusia liityntäpysäköintialueita, mutta myös tunnistamalla olemassa tai laajennettavissa olevat pysäköintitilat.

Liityntäpysäköinti on tunnistettu hyväksi tavaksi tukea kestävää liikkumista myös niillä matkoilla, joilla henkilöauto on tarpeellinen osalle matkaa. Liityntäpysäköintiä voidaan edistää rakentamalla uusia liityntäpysäköintialueita, mutta myös tunnistamalla olemassa tai laajennettavissa olevat pysäköintitilat, joiden osittais- tai vuorokäyttö liityntäpysäköintiin olisi mahdollista. Liikennejärjestelmän tehokkuuden näkökulmasta olisi tärkeää saada hyödynnettyä erityisesti valmiit liityntäpysäköintiin sopivat paikat tehokkaasti.

Usein kunnissa on valmiita, yksityiselle toimijoille kuuluvia pysäköintialueita liityntäpysäköintiin sopivilla paikoilla. Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kehittämisryhmän aloitteesta on laadittu toimintamalli, jonka avulla julkiset ja yksityiset toimijat voivat edistää liityntäpysäköintiä niin, että molemmat osapuolet hyötyvät. Toimintamalli on luotu Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin tilauksesta ja hanke sai ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -ohjelmasta rahoitusta. Tulokset on tarkoitettu hyödynnettäviksi kunnissa ympäri Suomea.

Valmiiden pysäköintialueiden käyttöönotto on nopeaa ja edullista, mutta usein neuvotteluissa on vaikeaa päästä alkuun. Toimintamalli selkeyttää yhteistyöosapuolia ja prosessia. Lisäksi on kuvattu liityntäpysäköinnin hyötyjä eri osapuolille. Tavoitteena on, että toimintamallin avulla voidaan tunnistaa erilaisia liityntäpysäköintiin sopivia kohteita ja ottaa niitä käyttöön matalalla kynnyksellä selkeän prosessin avulla. Toimintamallia voidaan hyödyntää monentyyppisissä kohteissa ja käyttää muistilistana tehtävien ja tarvittavien sopimusten osalta.

Julkisten ja yksityisten toimijoiden toimintamalli liityntäpysäköinnin edistämisessä -loppuraportti esittelee toimintamallin.

Loppuraportti on luettavissa tämän linkin takaa.

Lisätiedot

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit