Hyppää sisältöön

Ilmastokevät: Hinku-kunta Hämeenkyrö on onnistunut vähentämään päästöjään mutta tekemistä vielä riittää

| Blogi, Ympäristö ja ilmasto

Pirkanmaan ensimmäinen Hinku-kunta Hämeenkyrö päivittää ilmastosuunnitelmansa.

Hämeenkyrön kunnalla on aina ollut vahva luontosuhde, joka on tullut tunnetuksi Suomen ainoan kirjallisuuden Nobel -palkinnon saaneen F.E. Sillanpään suviyön ihmisten kuvauksissa ja valtakunnallisesti arvokkaissa kansallismaisemissa. Lisäksi Mahnalan Ympäristökoululla alkoi ympäristökasvatus 1990-luvulla, jolloin ilmastonmuutos ei vielä ollut yleinen puheen-aihe. Myös kaikki päiväkodit ovat Vihreän lipun päiväkoteja ja kyseinen kansainvälinen sertifikaatti myönnetään toiminnan jatkuvasta kehittämisestä kestävämmäksi.

Aika luonteva jatko edellisille oli, että Hämeenkyrön kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017, että kunta liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan vahvasti sitoutuneiden hiilineutraalien kuntien ns. Hinku-verkostoon, jota koordinoi Suomen Ympäristökeskus (SYKE). Sen myötä kunta liittyi myös kuntien ja valtion väliseen energiatehokkuussopimukseen.

Kunnassa on viimeisin ilmasto-ohjelma 2020-2022, joten sen päivitystyö tuli ajankohtaiseksi tänä vuonna, kun kunnan strategia päivitettiin alkuvuodesta.

Kunnan päästölähteiden kolmen kärki SYKE:n tilaston mukaan vuonna 2021 oli maatalous (31 %), tieliikenne (29 %) ja työkoneet (9 %). Kunta on pystynyt vähentämään päästöjään ajassa 2005-2021 yhteensä noin 7,6 t eli 24 %, joten tehtävää vielä on ja kärkitoimet tullaankin kirjaamaan suunnitelmaan. Kuntastrategiassa sitoudutaan siihen, että toimimme vastuullisesti omaan toimintaan, omaisuuteen, ympäristöön ja asukkaiden arkeen liittyvissä asioissa. Kestävyystavoitteet sisältyvät lisäksi talousvastuun tunnistamiseen. Kunnan tavoitteet kytketään edelleen myös kansainvälisiin kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteisiin.

Ilmasto-ohjelman päivitystyö aloitettiin elokuussa 2023 kunnan elinympäristöpalveluiden koordinoimana. Vaikka ilmastolaki ei tulekaan vaatimaan kunnilta ilmastosuunnitelmia, Hämeenkyrö haluaa jatkaa suunnitelmallista ilmastotyötä ja tavoitteena on käsitellä suunnitelma valtuustossa alkuvuodesta 2024.

Keskeisimpiä työvaiheita ovat edellisen ohjelman toteutumisen arviointi ja kunnan palvelualueiden haastattelut tehdyistä tai suunnitteilla olevista ilmastotoimista. Tässä työssä on siten kiinteästi mukana kunnan johtoryhmä, joka on samalla kunnan asettama Hinku-työryhmä. Tavoitteena on myös edellisen ohjelmatyön tapaan kutsua poliittisten puolueiden edustajia antamaan näkemyksiään. Osallisia tahoja työssä tulevat olemaan kuntalaisten ja kunnan päättäjien lisäksi elinkeinoelämän, nuorten ja muiden sidosryhmien edustajia. Hyvinvointialueiden ja kuntien tehtävien vastuunjako ilmastotyössä vaatii vielä selkeyttämistä sekä valtakunnan että maakunnan tasolla.

Edelliseen ilmasto-ohjelmaan verrattuna nyt tehtävässä työssä tullaan huomioimaan paremmin mm. ilmastonmuutokseen sopeutuminen, hiilinielut, luonnon monimuotoisuus, hankintojen kestävyys ja vähähiilisen kiertotalouden vahvistaminen. Periaatteena on kuitenkin asettaa tavoitteita niin, että kunta pystyy itse niihin vaikuttamaan. Kunnalla on kuitenkin muitakin merkittäviä rooleja vuoropuhelun edistämisen lisäksi kuten kannustaa ja mahdollistaa asukkaille, yrityksille ja muille toimijoille erilaisia valintoja, joilla ne voivat vähentää omia päästöjään.

Ilmastonmuutos ei noudata valtio- tai kuntarajoja, joten kuntayhteistyötä kannattaa tehdä ja Hämeenkyrö onkin aktiivinen verkostoituja ilmastotyössään. Kuntamme on mukana ELY-keskuksen ilmastofoorumeissa ja vuoteen 2026 ulottuvassa kansainvälisessä Itämeri-Instituutin vetämässä We make transition-hankkeessa yhdessä Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin sekä viiden muun Itämeren alueen maan kanssa. Hankkeessa edistetään kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kanssa kestävyysmurrosta ja vihreämpää siirtymää erityisesti kestävän liikkumisen ja maatalouden parissa.

Kunnan ensimmäinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma valmistuu loppuvuodesta ja suunnitteilla on myös Pirkanmaan liiton ja Itämeri-Instituutin kanssa järjestettävä Ilmastoareena maakunnan kunnille vuoden 2024 syksyllä.

Näkemisiin ja kuulemisiin siis eri areenoilla ja siellä, missä vertaistuelle tai yhdessä tekemiselle tai pohtimiselle on tarvetta!

Ritva Asula-Myllynen
Elinympäristöjohtaja
Hämeenkyrön kunta
p. 050 68249

Aikaisempia Ilmastokevät-sarjan tekstejä voit lukea blogisivultamme.

canemure
Kaikki artikkelit