Hyppää sisältöön

IBuy - Parannusta julkisten toimijoiden osaamiseen innovatiivisissa hankinnoissa

Julkisia hankintoja halutaan hyödyntää rakennerahasto-ohjelmissa.

IBuy-hankkeen logo

Hankkeen koko nimi on IBuy (Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement).

Hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisten hankintatapojen kehittämistä, jotta ne tukisivat entistä paremmin yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä sekä aluekehitystyötä.

Tavoitteena on lisätä julkisten toimijoiden osaamista innovatiivisten hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeessa tarkastellaan sitä, miten innovatiivisia hankintoja voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin alueellisissa (tai kansallisissa) rakennerahasto-ohjelmissa.

Hankkeessa on mukana seitsemän alueellisen tai kansallisen tason kumppania Euroopasta (Portugali, Liettua, Latvia, Kreikka, Romania ja Espanja). Suomen Itämeri-Instituutti on mukana suomalaisena hankepartnerina ja vastaa hanketoimista Pirkanmaalla.

Pirkanmaan liitto tuottaa hankkeeseen sisältöä asiantuntijatyönä. Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettu hanke käynnistyi 1.9.2018 ja se kestää 4,5 vuotta.

Lisätietoja:

Hankkeen projektipäällikkö Suomen Itämeri-Instituutissa:
Vanhempi asiantuntija Minna Säpyskä, minna.sapyska@tampere.fi,
puh. +358 50 587 0357

Hankkeesta lisää Itämeri-Instituutin sivuilla

Lisätietoa hankkeen omilla englanninkielisillä sivuilla.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle