Hyppää sisältöön

Fossiilittoman liikenteen tiekarttatyö on tarpeen ja toimenpiteet realistisia

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Tiekartan toimenpiteillä voidaan tunnistaa myös muita yhteiskunnallisia hyötyjä kuin vain päästöjen vähentyminen.

Pirkanmaan liitto pitää fossiilittoman liikenteen tiekarttatyötä tarpeellisena ja tuloksia rohkaisevina. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ovat realistisia ja pääasiassa nopeasti toteutettavissa. Ne ovat myös linjassa niiden selvitysten ja tavoitteiden kanssa, joita Pirkanmaalla on tehty.

Tiekartan toimenpiteillä voidaan tunnistaa myös muita yhteiskunnallisia hyötyjä kuin vain päästöjen vähentyminen.

Pirkanmaan liitto pitää tärkeänä, että Suomi tekee vahvaa vaikuttamistyötä myös Euroopan unionissa. Tällöin esimerkiksi biokaasun täysimääräinen hyödyntäminen tunnistettaisiin osana liikenteen päästöjen vähentämistä.

Pirkanmaan liitto antoi lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta, joka koskee kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 15.2. kokouksessaan.

Pirkanmaa on HINKU-maakunta, eli tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2030. Liikenteen päästövähenemällä on tässä tavoitteessa merkittävä rooli. Maakunnassa onkin laadittu Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta sekä suunnittelutyön tueksi tavoitetila vähäpäästöisten liikenteen käyttövoimien edistämisestä maakunnassa.

Henkilöautokannan sähköistymisen vaikutukset tieliikenteen päästöihin ovat kunnolla näkyvissä todennäköisesti vasta 2030-luvun puolella. Siksi kaasuhenkilöautoja tarvitaan ja biokaasun tuotantopotentiaali on hyödynnettävä.

Kaasun tuotannon merkittävimpänä hidasteena on laitoshankkeiden heikko kannattavuus. Tuotantoa tulisi ainakin alkuvaiheessa tukea kannattavuuden parantamiseksi. Biokaasun kotimaisen kestävyyden saatavuutta voitaisiin osaltaan vahvistaa tarkastelemalla kokonaisuutta ja kohdistamalla rahoitusta koko arvoketjun kannalta tehokkaammin.

Pirkanmaalla on biokaasuekosysteemien kehittymistä tukemaan perustettu Pirkabio-yhteistyöverkosto. Työpajoissa on todettu, että laitosten kannattavuus perustuu tällä hetkellä liiaksi porttimaksuihin ja erilaisiin tukiin. Yhtenä kehittämisen alueena tulisi olla esimerkiksi massojen kuljetuksiin, laitosten operointiin, kierrätyslannoitetuotantoon ja riippumattomien asiantuntijaketjuihin liittyvien palvelujen kehittäminen. Laitoshankkeiden toteutumista voitaisiin vauhdittaa myös sujuvoittamalla kaavoitus- ja lupaprosesseja ja muita viranomaismenettelyjä.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit