Hyppää sisältöön

Elinvoimaa

| Blogi, Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Vuosi vuodelta yhä suuremman arvon tuotteissa saavat automaatio, ylläpito, matalaenergisyys ja kierrätettävyys.

Pirkanmaalla on erittäin merkittävä rooli koronan jälkeisen Suomen nousussa. Viimeisen kymmenen vuoden ajan korkean jalostusarvon tuotteiden osuus Suomen viennissä on kasvanut suhteessa raaka-aineiden ja matalan jalostusarvon tuotteisiin. Toki metsäsektori on edelleen lähes viidenneksen osuudella (tulli 26.2.2021) hyvin keskeinen osa Suomen vientiä. Ulkomaankaupassa Euroopalla on aivan keskeinen rooli ja euro-alueella siitä merkittävin.

Kykymme käydä kauppaa ja viedä tuotteita, tavaroita ja palveluita, maailman vaativimmalle kuluttajaryhmälle on edellyttänyt kykyä luoda laadukkaita, ympäristövastuullisia ja moderneja ratkaisuja. Nämä vaatimukset kasvanevat jatkossa yhä enemmän. Vuosi vuodelta yhä suuremman arvon tuotteissa saavat automaatio, ylläpito, matalaenergisyys ja kierrätettävyys. Tämä taas vaatii erittäin hyvää koulutusta kaikilla tasoilla, maailman korkeinta osaamista ja hyvää maailmankaupan tuntemusta. On hyvä, että oppilaitosverkostomme on hyvässä iskussa ja kotimarkkinamme ovat samalla tavalla vaativia, kuin viennin kohdealueet. Ilman hyvää ja vaativaa omaa kysyntää, ei oikein synny uusille yrityksille referenssejä viennin tueksi. Kuntamme, Tampere edellä, kulkevat tässä kehityksessä etujoukoissa.

Olemme laatimassa Pirkanmaalle strategiaa, maakuntaohjelmaa. Työssä haetaan linjauksia, jotka myös jatkossa tukevat hyvää kehitystä. Isoja harppauksia tultaneen vaatimaan ainakin uusien teknologioiden alueella, työvoiman riittävyyden varmistamisessa ja uudenlaisten digitaalisten ratkaisujen hallinnassa. Luulen, että yksi tärkeimmistä painopisteistä tulee olemaan syvä ja aito verkottuminen kansainvälisesti. Euroopan osuus tässä on aivan keskeinen, mutta myös Yhdysvallat, Kiina ja muu Kauko-Itä, eli korkean teknologian markkina-alueet, ovat myös tärkeitä. Tämä haastaa koululaitosta riittävien kielellisten ja kulttuuristen valmiuksien osalta. Hyvin hoidettu suhde maakuntamme eri kulttuuri- ja kielitaustaisiin ihmisiin voi tuoda tähän hyvän lisän.

Runsaan vuoden kuluttua aloittavat uudet hyvinvointialueet palveluiden tuottajina ja samalla kuntien rooli elinvoiman luojina ja avoimen sektorin kumppanina vahvistuu. Uudet kunnallisvaltuutetut ovat juuri aloittaneet työnsä ja kaikissa kunnissa on meneillään strategioiden laadinta. Tällä kertaa työ on poikkeuksellisen merkittävä ja erilainen kuin ennen. On innostavaa ja kiinnostavaa seurata sitä, miten kunnat luovat uutta rooliaan ja miten Pirkanmaa säilyttää Suomen vetovoimaisimman ja elinvoimaisimman alueen aseman ja mielellään vielä kasvattaa etumatkaansa. Tähän on poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat. Pirkanmaan liitto on tässä mielellään tukena sen käytettävissä olevilla keinoilla.

Tietoa kirjoittajasta:

Kaikki artikkelit