Hyppää sisältöön

Digituen kehittäminen jatkuu Pirkanmaalla – tavoitteena tuoda digituki kaikkien saataville

| Hankkeet ja selvitykset

Digituki kuuluu kaikille. Jatkamme innolla sen kehittämistä omassa maakunnassamme.

Digitaidot ovat kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Pirkanmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia PiDiKe-hankkeessa valtiovarainministeriön jatkorahoituksella.

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä.

– Digituki kuuluu kaikille ja jatkamme innolla sen kehittämistä omassa maakunnassamme. On mahtavaa saada myös uusia alueita mukaan digituen kansalliseen yhteistyöhön, projektipäällikkö Markus Lappi Pirkanmaan liitosta kertoo.

Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertaisen asioinnin viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntaliittojen hankkeet kokoavat digituen järjestäjät alueellisiksi verkostoiksi ja auttavat kehittämään digitukea edelleen.

– Tuoreen digitaitokartoituksen mukaan me suomalaiset olemme digitaitava kansa, mutta digituelle on myös selkeä tarve. Digitukea on tarjolla, mutta kaikki eivät sen pariin löydä. Digituen valtionavustushankkeiden tavoitteena on muun muassa kartoittaa digituen tarjontaa ja edistää löydettävyyttä, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Verkostossa on voimaa

Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on keskeinen rooli sujuvan Suomen kehittämisessä, Piirainen jatkaa.

Jatkohankkeen tavoitteena on verkoston ylläpitämisen ja kasvattamisen lisäksi muodostaa kattava tilannekuva Pirkanmaan digituen tarpeesta ja tarjonnasta sekä kehittää digituen tarjontaa tilannekuvan pohjalta. Lisäksi hankkeessa ylläpidetään ja edistetään viestintää alueen digituen toimijoiden kesken sekä digituen löydettävyyttä sen asiakkaille.

– Digituen tilannekuvan muodostamisessa auttavat viimeisen vuoden aikana rakennettu verkosto sekä aiemman hankkeen aikana kerätty tieto digituen tarjonnasta maakunnassamme, projektipäällikkö Markus Lappi summaa.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280, minna.piirainen@dvv.fi

Mitä on digituki?

  • Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin
  • Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
  • Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.
  • Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
  • Digitukea tarjoavat kunnat, julkisen hallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset.
Kaikki artikkelit