Hyppää sisältöön

Digitaalisten terveysratkaisujen kaupallistamista ja skaalautumista kehitetään Pirkanmaalla yhdessä

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Hanke liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan. Tavoitteena on, että Pirkanmaalla toimii aktiivisia, monitoimijaisia yhteiskehittämisen alustoja ja verkottunut arvonluonti vahvistuu sekä vienti monipuolistuu.

Pirkanmaalla kehitetään digitaalisten terveysratkaisujen kaupallistamista ja skaalautumista. Päätoteuttaja on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy. Osatoteuttajina ovat Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen korkeakoulusäätiö.

Pirkanmaan liitto myönsi Euroopan aluekehitysrahastosta Digitaalisten terveysratkaisujen kaupallistaminen ja skaalautuminen: DH2 -hankkeelle 728 071 euroa. Tampereen kaupungin omarahoitusosuus hankkeessa on 400 000. Muuta julkista rahoitusta hankkeessa on 85 379 euroa. Hanke on osa Tampereen kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välistä ekosysteemisopimusta.

Business Tampere Oy lähtee kirkastamaan Tampereen seudun terveysteknologioiden ja biotieteiden ekosysteemin Tampere Health -ekosysteemin vahvuuksia. Terveysdataa käyttävien start-up -yritysten määrää halutaan kasvattaa ja saada ekosysteemitoiminta aktiiviseksi. EU-tukien määrää pyritään kasvattamaan digitaalisia terveysratkaisuja tukeviin projekteihin hyödyntämällä aktiivisesti EU:n eri rahoitusinstrumentteja niin TKI-toimintaan, infrainvestointeihin, testialustojen ja pilotointien tukemiseksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteiskehittää ja testaa uusia sote-palveluita yhteistyössä yritysten, sote-ammattilaisten ja loppukäyttäjien kanssa. Kehittämistarpeet on tarkoitus keskittää erityisesti digitaalisiin palveluihin (ml. tekoäly), ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä kotiin vietäviin etähoitopalveluihin.

Tampereen yliopiston sekä Business Tampereen yhteistyönä kehitetään Tampereen seudun erilaisten verkostojen ja innovaatiosysteemien (mm. fotoniikka, AI & Wellbeing index, Diabetesliitto) keskinäistä yhteistyötä niin, että kaupallistettavien terveysekosysteemin innovaatioiden määrä lisääntyisi. Työ pitää myös tutkimusryhmien sekä startup-yritysten sparraamista, TKI-konsortioita sekä tavoitteen EU-tukien määrän kasvattamisesta terveysalan toimijoiden projekteille.

Vuoden 2022 kesäkuussa alkanut hanke päättyy vuoden 2024 lopussa. Se toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 –ohjelman tavoitetta parantaa tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa.

Hanke liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan (Pirkanmaalla toimii aktiivisia, monitoimijaisia yhteiskehittämisen alustoja. Verkottunut arvonluonti vahvistuu ja vienti monipuolistuu.) Tampereen kaupungin ekosysteemisopimukseen hanke liittyy digitaalisten terveysratkaisujen teemassa.

Lisätiedot:

Business Tampere Oy: Asiakkuusvastaava, terveysteknologia Matti Ehder-Gahm, p. 040 664 5206,
matti.ehder-gahm@businesstampere.com

Kaikki artikkelit