Hyppää sisältöön

AV-alan koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuusratkaisut

Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 140 196€, kokonaiskustannusarvio 175 245€
Toteutusaika: 1.3.2023 – 30.11.2024

AV-ala on globaalisti valtavassa kasvussa ja panostuksia siihen kasvatetaan eri puolilla maailmaa. Suomessa on AV-alan kasvusopimuksen solmiminen jo sisällä poliittisissa prosesseissa ja AV-alan myötä osallisiksi kasvua tukevista rakenteista ja resursseista päässevät myös muut luovat toimialat, esimerkiksi musiikki- ja tapahtuma-ala. Kasvun taustalla on digitalisoituminen ja tämän siirtymän mukana tullut merkittävä muutos digitaalisten sisältöjen monetisoinnissa; kuluttajaliiketoiminta käy läpi isoja mullistuksia.

Oleellinen osa siirtymää on kyky ennakoida, millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja kehittää kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa poikkisektoriaalista osaamista luovilla aloilla. Luovilla aloilla tyypillisesti esimerkiksi liiketoimintaosaaminen ja luovien alojen substanssiosaaminen kulkevat erillään.

Tampereen kaupungin elämystalouden kehitysohjelmassa AV-alan liiketoimintakehitys ja osaamisen kehittäminen on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi. Käynnissä on parhaillaan AV-alan studiokapasiteettia kasvattava hanke Tohlopin Mediapolikselle, johon rakennetaan kansainvälisesti kiinnostava ja palvelutasoltaan korkeatasoinen studiotila AV-alan tuotannoille. Osana kokonaisuutta on tavoitteena vahvistaa myös Tohloppia AV-alan koulutuskeskittymänä. Alueella toimii nykyään jo TAMK ja Tredu eri opintolinjoineen. AV-alan kansallinen ja paikallinen osaajapula edellyttää jatkuvaa koulutussisältöjen kehittämistä oppilaitosten kanssa. Tulevaisuuden tarpeita ennakoiva koulutuskokonaisuus ja kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavat koulutusavaukset AV-alan vientipotentiaalin hyödyntämiseksi edellyttävät laaja-alaista eri oppilaitosten ja AV-alan toimijoiden yhteiskehittämistä. AV-alan koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuusratkaisut-hankkeessa tavoitteena on koota tieto AV-alan osaamisesta ja kehittää AV-alan koulutusta. Osaamista koskeva tieto kootaan lukuisista lähteistä ja sitä täydennetään tarvittavin osin haastatteluilla. Yhteistyössä alan toimijoiden ja oppilaitosten kanssa luodaan
koulutuksen tilannekuva ja käynnistetään aivan uudenlaisen koulutuskonseptin valmistelu.

AV-alan koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuusratkaisut-hanke on oleellinen osa AV-alan ekosysteemin elinvoimaa. Hankeen vaikutukset ovat yhtäältä nopeita: lisäkoulutuskurssit, mentorointiohjelmat, jne. Toisaalta hanke vaikuttaa uudenlaisen koulutusavauksen valmisteluun ja näin sen myönteiset vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Av-alan koulutuksen kehittämisen hanke vastaa nyt todettuihin kasvualueisin, joita on ammatillisen osaamisen ohella laajemminkin myös digitaaliseen tarinankerrontaan ja liiketoimintaan liittyviä osaamisia. Osaamisen kehittämiseen kuuluu myös reagoivuuden kehittäminen. Tulevaisuuden osaamisissa korostuvat reagoivuus, moniosaaminen, laatu kaikessa tekemisessä ja liiketoimintalähtöisyys. Av-tuotannot ovat kestoltaan hyvinkin eri pituisia; päivistä vuosin, niiden työllistävyys vaihtelee suuresti, tuotannon ja esituotannon raja on häilyvä ja joskus rahoitus tai muut syyt pakottavat käynnistämään ja toteuttamaan tuotantoja nopeasti. Kaikki tämä edellyttää alalta suurta resilienssiä.

Hankkeessa valmisteltava uusi koulutuskonsepti hyödyntää Tampereen seudun ainutlaatuista AV-keskittymää ja se perustuu digiajan yhteiselle nimittäjälle, tarinalle. Tarinaan pohjautuvien skaalautuvien AV-sisältöjen kehittäminen, tuottaminen ja jakelu on perusta, jolle rakennetaan seudun AV-alan elinkelpoisuus ja kasvu tulevaisuudessa. Työ alkaa nykytilan kartoituksella ja päättyy konkreettisiin ehdotuksiin koulutuskokonaisuudesta, joka yhdistäisi oppilaitokset ja AV-yrityselämän uudella tavalla.