Hyppää sisältöön

Edistämme saavutettavuutta ja kestävää liikkumista asiantuntevalla suunnittelulla ja monipuolisella yhteistyöllä

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Meillä töissä, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Liikennejärjestelmätyössä otetaan huomioon monta näkökulmaa sekä yhtä lailla paikallinen kuin valtakunnallinenkin mittakaava.

Eri liikennemuotojen suunnittelu, kehittäminen sekä yhteistyöverkostoissa vaikuttaminen on Pirkanmaan liiton työssä keskeistä. Liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä sekä alueiden saavutettavuutta parannetaan strategisesti ja pitkäjänteisesti.

Pirkanmaa on Suomen keskeisin liikenteen solmukohta ja liikenneympäristöltään monipuolisin alue pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tästä syystä myös liikennejärjestelmätyössä on otettava huomioon monta näkökulmaa sekä yhtä lailla paikallinen kuin valtakunnallinenkin mittakaava.

Meillä töissä -sarjassa ovat aikaisemmin ilmestyneet seuraavat jutut: EU-hanketoiminta ja hankkeiden eteneminen, Kestävän kaupunkikehittämisen osio, Innokaupunkien teema sekä vihreän siirtymän hankkeiden kokonaisuus. Viimeksi esittelimme hallinnon, talouden ja henkilöstön vastuualueen teemaa.

Tässä jutussa avaamme Pirkanmaan liikennejärjestelmätyötä. Se on tärkeä osa maakunnan suunnittelua, aluekehittämistä ja vaikuttamista.

Keinot liikkua ja kuljettaa ympäristöystävällisesti

Liikkuminen ja kuljettaminen ovat olennainen osa yhteiskunnan toimintaa, toteaa suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen.

- Liikennejärjestelmän näkökulmasta maakunnan eri osat ominaispiirteineen ja kehittämistarpeineen ovat hyvin erilaisia keskenään. Alueelliset eroavaisuudet synnyttävät monenlaisia lähtökohtia, mahdollisuuksia ja haasteita maakunnan kehittämiseen, Rissanen lisää.

Pirkanmaan liiton tavoitteena on edistää monin tavoin ympäristöystävällistä ja sujuvaa liikkumista. Esimerkiksi liityntäpysäköinnin olosuhteita parannetaan, siirtymää kestäviin käyttövoimiin edistetään ja lähi- ja taajamajunaliikennettä kehitetään yhdessä Tampereen kaupunkiseudun, kuntien ja muiden maakuntien kanssa.

- Liikennejärjestelmän suunnittelu on osa maakunnan strategista suunnittelua. Se tukee erityisesti alueiden käytön ja elinkeinojen toimintaedellytysten kehittämistä. Erityisen tärkeää on löytää keinoja liikkua ja kuljettaa ympäristöystävällisesti, kertoo liikennesuunnittelija Juho Vehviläinen.

- Kestävä liikkuminen ja matkaketjut ovat maakunnan sisäisessä liikkumisessa suunnittelun lähtökohta. Samalla on tarpeen tarkastella myös maakunnan saavutettavuutta niin liikenteellisesti kuin digitaalisesti.

Yhteinen tahtotila ja vaikuttavuus syntyy verkostoissa

Liikennejärjestelmätyötä tehdään monella eri tasolla ja monissa eri verkostoissa. Pirkanmaan liitto koordinoi maakunnallista liikennejärjestelmätyötä, jonka pitkän tähtäimen tavoitteet on kirjattu Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (LJS). Suunnitelma on pitkän tähtäimen strateginen asiakirja, johon on kirjattu alueellisten toimijoiden yhteinen näkemys Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämistarpeista, -mahdollisuuksista ja toteuttamisen suuntaviivoista.

Jotta suunnitelman tavoitteet toteutuvat, vaaditaan pirkanmaalaisen äänen kuulumista hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksista päättävissä elimissä. Myös pienimittakaavaisempien hankkeiden alueellista toteutusta on koordinoitava.

- Monipuoliset verkostot ja yhteistyö useiden toimijoiden kanssa on tarpeen, jotta strategiset linjaukset konkretisoituvat liikennejärjestelmän kehittymiseksi, Vehviläinen sanoo.

Pirkanmaan liitto on mukana myös Länsi-Suomen liikennestrategiatyössä, jonka kautta kuuden länsisuomalaisen maakunnan yhteistä tahtotilaa välitetään valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Länsisuomalaisena yhteistyönä toteutetaan erilaisia selvityksiä ja kannanottoja. Niistä viimeisin on Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma, joka julkistetaan marraskuun lopulla.

Vaikuttamistyötä tehdään paljon myös väyläkohtaisissa yhteistyöverkostoissa. Tällainen verkosto toimii esimerkiksi pääradan kehittämisen ympärillä. Päärata eli ratayhteys Helsinki-Tampere-Oulu on Suomen raideliikenteen selkäranka sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Pääradan liityntäyhteydet rannikon ja Sisä-Suomen maakuntiin tekevät siitä maan keskeisimmän liikenneväylän ja Tampereesta sen keskeisimmän vaihtoaseman ja solmukohdan.

Monissa yhteistyöryhmissä korostuu tavaraliikenteen, logistiikan ja huoltovarmuuden merkitys.

- Logistiikan toimivuus on tärkeä osa toimivaa arkea. Pirkanmaalla asuu paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat päivittäin muun muassa elintarvikkeita. Lisäksi Pirkanmaa on maakunta, jossa tuotetaan paljon tavaraa vientiin. Kaikki tämä on mahdollista vain, jos logistiikka toimii ja on kilpailukykyistä, Vehviläinen sanoo.

Suunnittelufaktaa:

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (LJS):

 • Maakunnallista liikennejärjestelmätyötä ohjaava strateginen asiakirja.
 • Määrittelee Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, -mahdollisuudet ja näiden toteuttamisen suuntaviivat tavoitevuoteen 2045 mennessä.
 • Suunnitelma edustaa maakunnallista kokonaiskuvaa.
 • Sillä on tarkoitus vaikuttaa valtiontason päätöksentekoon sekä antaa syötteitä käytännön suunnittelutyöhön.

Länsi-Suomen liikennestrategia:

 • Mukana kuusi Länsi-Suomen maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta).
 • Kiteyttää yhteisen näkemyksen alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä.
 • Ottaa huomioon kaikki liikennemuodot.
 • Viestittää valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.
 • Tunnistaa teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteistyötä.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma:

 • Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma koskee vuosia 2021-2032. Suunnitelma perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.
 • Valtakunnallinen suunnitelma ei suoraan ohjaa maakunnallista suunnittelua, mutta sen sisällöt tulee ottaa huomioon myös alueellisessa suunnittelussa.
 • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

  Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kuva VT9 / Ville Vainio

Kaikki artikkelit