Hyppää sisältöön

Vastuullinen hallinto ja taloudenkäyttö tukee koko työyhteisön ja organisaation toimintaa

| Meillä töissä, Pirkanmaan liitto

Työyhteisön kehittäminen on jokavuotinen toiminnan painopiste.

Organisaation sujuvan toiminnan perustana on osaava ja jatkuvasti oppiva henkilöstö. Vastuullinen hallinto ja taloudenkäyttö on oleellinen osa Pirkanmaan liiton jokapäiväistä toimintaa.

Olemme esitelleet aikaisemmissa jutuissa EU-hanketoimintaa, hankkeiden etenemistä ja rahoitusasiantuntijoitamme. Olemme avanneet kestävän kaupunkikehittämisen osiota, Innokaupunkien teemaa ja ketkä sen parissa Pirkanmaan liitossa työskentelevät.

Viimeksi kerroimme liiton itse toteuttamien hankkeiden kokonaisuudesta, jotka osaltaan edistävät vihreän siirtymän teemaa.

Tällä kertaa esittelemme Pirkanmaan liiton tukipalveluvastuualueen tehtäväkenttää.

Dynaaminen työyhteisö oppii ketterästi

Henkilöstöjohtaja Mirva Kandolin kertoo, että työyhteisön kehittäminen on jokavuotinen toiminnan painopiste.

- Haluamme kehittyä työnantajana ja työyhteisönä siten, että työntekijämme voivat hyvin. Kehitämme johtamista ja panostamme henkilöstöjohtamiseen. Se takaa meille tulevaisuuskestävyyttä.

- Toimintakulttuuriimme kuuluu oikeus ja velvollisuus ylläpitää ammattitaitoa ja oppia jatkuvasti lisää. Tällä tavoin organisaatio rakentuu dynaamiseksi työyhteisöksi.

Asiakirjahallinto jäntevöityy monesta näkökulmasta

Pirkanmaan liitossa kehitetään ensi vuonna sisäistä viestintää ja tiedonkulkua. Tiedonhallinta varmistaa tietoaineistojen yhdenmukaisuuden ja laadukkaan hallinnan.

Liiton sisäisessä toiminnassa käydään läpi toimintaprosessit muun muassa tiedonkäsittelyn osalta. Avuksi otetaan myös tekoäly (ChatGPT). Tekoälyn käyttö on osa ketterää oppimista, johon työyhteisöä kannustetaan.

- Tekoäly on nykyaikaa ja siksi emme voi jättäytyä sen ulkopuolelle. Voimme käyttää sitä toimintojen tukena tietoturvallisesti.

Uusi talous- ja toimintasuunnitelma selkärankana

Pirkanmaan liitto sai viime vuonna maakuntavaltuuston päätöksellä uuden organisaatiostrategian. Maakuntavaltuuston päätettäväksi marraskuussa tuleva uudistettu talous- ja toimintasuunnitelma on suoraan johdettu strategiasta.

- Näin laadittu talous- ja toimintasuunnitelma jäntevöittää toimintaamme. Se nostaa ja painottaa ensi vuoden valittuja teemoja. Suunnitelmasta voidaan nyt paremmin johtaa maakuntahallituksen päätettäväksi tulevia toimenpiteitä ja edelleen kehityskeskusteluihin yksilötasolla tulevia konkreettisia toimia, Mirva Kandolin sanoo.

Talous- ja toimintasuunnitelma on kuin selkäranka, jonka avulla pystytään myös vapauttamaan resursseja niitä vaativiin tehtäviin. Se antaa myös mahdollisuudet pitkäjänteiseen talouden suunnitteluun. Tämä taasen mahdollistaa sen, että julkisia varoja käytetään vastuullisesti.

Tukena Pirkanmaan liiton toiminnalle:

 • Hallintolain, kuntalain ja muiden lakien lisäksi raamia liiton työlle tuo hallintosääntö ja muut ohjeet.
 • Hallinto luo puitteet demokraattiselle päätöksentekokoneistolle. Hallinto on avointa ja läpinäkyvää, tietosuoja (GDPR), tietoturva ja saavutettavuus otetaan huomioon.
 • Toimielimet (61-jäseninen maakuntavaltuusto, 11-jäseninen maakuntahallitus, tarkastuslautakunta ja MYR) ovat oleellinen osa demokratiaa.
 • Hallintosäännön mukaisesti maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviosta päättäessään maakuntavaltuusto määrittelee, mitkä ovat sen sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet.

Näin sanoo strategia: Olemme työnantaja ja työyhteisö, josta ollaan ylpeitä

 • Kehitymme työnantajana ja työyhteisönä siten, että työntekijämme voivat hyvin.
 • Johtamisen kehittäminen ja panostukset henkilöstöjohtamiseen takaavat tulevaisuuskestävän Pirkanmaan liiton.
 • Talon sisäisiä prosesseja kehitetään tukemaan työn tekemistä ja siinä onnistumista.
 • Kehitämme rakentavan palautteen antamisen keinoja. Epäkohdista voi turvallisesti puhua suoraan.
 • Arvostamme toistemme työpanosta. Reilu työkaveruus ja teot työyhteisön hyvinvoinnin eteen ovat yhteinen tehtävä.
 • Työnantaja tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä ja urapolkuja.
 • Myös poliittiset päättäjät kokevat olevansa osa Pirkanmaan liittoa.
Kaikki artikkelit