Hyppää sisältöön

Viime vuosi oli vaikuttamisen vuosi

| Edunvalvonta, Päätöksenteko

Pirkanmaalla on valtavasti annettavaa ja osaamista kokonaisturvallisuuden, turvallisuusyhteistyön ja puolustusteollisuuden toiminnoissa.

Maakunnallinen vaikuttamistyö uudistui Pirkanmaalla yhdessä alueen edunvalvontaverkoston kanssa. Vaikuttamistyön järjestelmällisyys tehostui eduskuntavaalivuonna. Myös kansanedustajayhteistyön kytkös edunvalvontaan vahvistuu edelleen. Kärkiteemoina ovat edelleen saavutettavuus ja osaaminen.

– Edunvalvontamme vahvistuminen on jo näkynyt valtion yli puolen miljardin euron panostuksina pääradan kehittämiseen. Rahoituspäätöksiä on tehty Tampereen henkilöratapihahankkeesta ja kapasiteetin lisäämisestä yhteysvälillä Helsinki-Riihimäki. Korkea-asteen koulutuksen rahoituspäätöksissä Tampere myös pärjäsi hyvin, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Sofia Vikman.

– Nyt jatkamme edunvalvontatyötä mm. kansallisesti tärkeän valtatie 9:n Alasjärvi–Käpykangas -yhteysvälin rahoituksen kiirehtimiseksi. Edunvalvonnassa panostamme myös ammatillisen koulutuksen alueellisten tarpeiden ja rahoituksen haasteiden ratkaisemiseen.

– On tärkeää tunnistaa, että Pirkanmaalla on valtavasti annettavaa ja osaamista kokonaisturvallisuuden, turvallisuusyhteistyön ja puolustusteollisuuden toiminnoissa, Sofia Vikman muistuttaa.

Pirkanmaa tavoittelee vaikuttavampia kehittämishankkeita

Euroopan unionin ohjelmakaudet olivat leikkauspisteessä viime vuonna. Päättyvän, EU-rahoitukseen liittyvän ohjelmakauden 2014–2020 maksatukset olivat loppusuoralla. Samaan aikaan uuden kauden toteuttaminen ja rahoitus olivat jo täydessä vauhdissa. Kaiken tämän lisäksi katseet kohdistuvat jo vuoden 2028 jälkeiseenkin aikaan. Maakunnan kehittämisessä on jatkuvuutta EU-rahoituksen avulla.

– Pirkanmaalla tavoitellaan entistä suurempia, vaikuttavampia ja yrityslähtöisempiä kehittämishankkeita. Pirkanmaalle osoitetun koheesiorahoituksen taso on kohtuuttoman alhainen, mutta kansainvälisesti kilpailtua rahoitusta maakunta kotiuttaa hyvin, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Roope Lehto toteaa.

Vaihemaakuntakaavan suunnittelu tarkoitti tiivistä työskentelyä myös laaja-alaiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmässä ovat mukana viranomaisten lisäksi keskeiset sidosryhmät sekä maakuntavaltuuston valtuustoryhmät.

– Ohjausryhmän työskentelyllä varmistetaan tiedonkulku ja päästään ratkomaan suunnittelun haasteita yhdessä jo ennen virallisia kuulemisia. On hyvä, että myös poliittiset puolueet ovat mukana tässä yhteistyössä, Roope Lehto sanoo.

– Tiivistämme parhaillaan vuorovaikutusta kuntien kanssa. Näin saamme rullaavaa tilannekuvaa siitä, missä mennään. Haluamme palvella kuntia paremmin arjen työssä, kertoo maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Elämme sirpaletiedon maailmassa ja laajoja kokonaisuuksia on yhä vaikeampaa hahmottaa. Tämän vuoksi tavoitteenamme on ollut vahvistaa Pirkanmaan tietotyötä ja tiedolla johtamista. Pirkanmaan kuntien keskeisimmät tietotarpeet ja tiedolla johtamisen tarpeet tunnistetaan. Pirkanmaan liitto rakentaa oman väestöennustemallin.

Kohti hyvinvoivaa, hiilineutraalia maakuntaa

Vihreän ja digitaalisen siirtymän sanoitus toistuu erilaisissa suunnitelmissa ja hankkeiden ohjeistuksissa. Tuuppaamme vihreää ja digitaalista siirtymää eteenpäin strategisesti kohdennetuilla rahoituksilla ja harkituilla omilla hankkeilla. Jatkossa EU-rahoituksen avulla halutaan saada Pirkanmaalle vaikuttavampaa, kansainvälisempää ja yhä vahvemmin yrityksistä lähtevää kehittämistoimintaa. Tällöin asukkaatkin hyötyvät tuloksista paremmin.

Yksi keino on mahdollistaa kiertotaloutta. Erityisen ongelmalliseksi nähdään esimerkiksi muovijäte, jota syntyy joka päivä arjessamme. Muovien kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja tuleekin edistää maakunnallisella yhteistyöllä (PLASTIX-hanke).

Uudenlaista ajattelua ovat energiayhteisöt ja niihin liittyvä jakamistalous. Näissä yhteisöissä jaetaan energian tuotannon ja hankinnat hyödyt. Olemme mukana kansainvälisessä verkostossa, jonka avulla halutaan saada tällaisia yhteisöjä aikaan ja tukea niiden toimintaa (REC4EU-hanke).

Vihreä siirtymä ei onnistu ilman asukkaiden, hallinnon toimijoiden ja yritysten aktiivisuutta. Pirkanmaan liiton kaltainen julkinen toimija voi olla mukana luomassa edellytyksiä siihen, että asukkaat kehittävät parempaa yhteistyötä paikallishallinnon ja yritysten tai tutkimuslaitosten kanssa (We make transition! -hanke).

Olemme mukana ohjaamassa, koordinoimassa ja keskusteluttamassa esimerkiksi tuuli-, aurinkovoima ja vetyteemoissa. Apuvälineinä ovat esimerkiksi energiastrategia ja vaihemaakuntakaava. Energiaratkaisut vaikuttavat tulevaisuudessa arkipäiväämme ja kulutukseemme. Luonnon monimuotoisuudestakin voimme nauttia pidempään, jos tällaiset alueet otetaan jo ennakkoon huomioon maakuntatasolla ja kuntien kaavoissa.

Maanantaina 22.4. Ylöjärvellä kokoontunut maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan liiton tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Lisätiedot:

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 5915 660, roope.lehto@nokiankaupunki.fi
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sofia Vikman, p. 040 568 3777, sofia.vikman@eduskunta.fi
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, p. 050 572 0945, anna-mari.ahonen@pirkanmaa.fi

Kaikki artikkelit