Hyppää sisältöön

PLASTIX-hanke keskittyy muovien kiertotalouteen

Hankkeessa tarkastellaan muovien koko elinkaarta ja kytketään mukaan koko ekosysteemi aina valmistajista muovien kierrättäjiin saakka.

Interreg Europe rahoitteinen PLASTIX –hanke keskittyy muovien kiertotalouteen ja se pyrkii edistämään kestävien kiertotalouden mukaisten ratkaisujen toteutumista. Hanke perustuu EU:n muovistrategiaan ja EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaan ja pyrkii omalta osaltaan edistämään niiden tavoitteita. Hankkeessa tarkastellaan muovien koko elinkaarta ja kytketään mukaan koko ekosysteemi aina valmistajista muovien kierrättäjiin saakka.

Hankkeessa tehdään laaja kartoitus muovien ja muovituotteiden markkinoihin, kierrätykseen ja biomuoveihin sekä hankkeeseen osallistuvien alueiden muovien valmistuksen, käytön, R&D, ja kierrätyksen ympärille syntyviin ekosysteemeihin. Hankkeen yhteydessä paikallisille toimijoille avautuu mahdollisuus myös vierailla muilla partnerialueilla ja verkostoitumassa näiden partnerimaiden toimijoihin. Tunnistamalla hyviä käytäntöjä ja uusia ratkaisuja alueiden välisen vaihdon ja yhteisluomisen avulla voidaan auttaa aluepolitiikan päättäjiä parantamaan ja luomaan politiikan mekanismeja, jotka helpottavat siirtymistä kohti resurssitehokasta kiertotaloutta ja voimme siirtyä nopeammin kohti yhteiskuntaa, jossa muovin käyttö on kestävää. Hanke vahvistaa alueellisten klusterien, yritysten ja innovaatioiden välistä yhteistyötä ja järjestää säännöllisiä tapaamisia alueellisille toimijoille.

Hankkeessa on 8 kumppania 6 maasta: Suomi, Italia, Alankomaat, Slovenia, Espanja ja Ruotsi. Hanketta vetää Suomesta Itämeri instituutti ja Pirkanmaan liitto on hankkeen toinen suomalainen kumppani. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 693 175,00 €

Hankkeen verkkosivuille tästä linkistä.

Lisätiedot: