Hyppää sisältöön

Rahoituksen ”supervuosi” käynnistyy taas Pirkanmaalla

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan maakuntaohjelmaa toteuttaviin hankkeisiin on vuonna 2022 jaossa EU:n ja valtion rahoituksena yhteensä yli 8 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan liitolla on tänä vuonna myönnettävissä poikkeuksellisen paljon hankerahoitusta. Digitaalisen ja vihreän siirtymän mahdollistaviin, Pirkanmaan maakuntaohjelmaa toteuttaviin hankkeisiin on vuonna 2022 jaossa EU:n ja valtion rahoituksena yhteensä yli 8 miljoonaa euroa.

Rahoitettavat hankkeet toteuttavat Pirkanmaan maakuntaohjelman lisäksi älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita. Rahoitusta myönnetään maakunnan liitossa hyvin systemaattisella ja strategisella logiikalla. Jaettavaksi ei silti ole yhdelle hankkeelle isoa rahasäkkiä.

- Vaikka rahaa onkin nyt mittavammin, se jakaantuu pieniin osiin, aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen muistuttaa.

- Rahoitusta ei pääsääntöisesti ole etukäteen sidottu eri tarkoituksiin tai räätälöity eri toimijoille.

Samaan suuntaan juoksevista pienistä puroista kasvaa se iso virta, joka vie maakunnan kehitystä eteenpäin, Lipsanen lisää.

Kansallisesti rahoitetut hankkeet saattavat lisäksi olla väylä osallistua suoriin, isompiin EU-rahoitushakuihin.

Pirkanmaan aluekehityksellä uusi johto

Matti Lipsanen aloitti Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtajana helmikuussa. Hänen työuransa ja kokemuksensa on vahva vuosien varrelta, vastaavasta tehtävästä Hämeen liitosta. Lipsasen työsarka Suomen kansallisen Interreg BSR -ryhmän puheenjohtajana jatkuu myös Pirkanmaalta käsin. Hän edustaa Suomen maakuntia ohjelmien valmistelussa ja toteuttamisessa.

Miltä Pirkanmaa näyttää aluekehitysjohtajan silmin?

- Täällä nousee esiin hieno yhteistyö, yhdessä tekemisen meininki. Olemme iso kasvava dynaaminen maakunta, jolla on ”kriittistä massaa”. Olemme maamme vetovoimaisin kasvukeskus ja meillä on kaupunkiseutu, jollaista ei ole missään muualla. Kukaan ei pakota kuntia tekemään yhteistyötä, mutta täällä tehdään sitä hienosti.

- Pirkanmaalla on myös selvänä, erottuvana kärkenä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Korkeakouluyhteisö on aluekehityksessä vahvasti läsnä, mikä hyödyttää myös yrityksiä.

Maakuntaohjelma esittää kehittämisen missiot Pirkanmaalla

Pirkanmaan maakuntaohjelma hyväksyttiin marraskuussa maakuntavaltuustossa.

– Rahoituksen kannalta olemme onnellisessa tilanteessa siinä, että maakuntaohjelma on tuore. Maakuntaohjelmaan on määritelty viisi missiota, jotka on muodostettu keskeisten tulevaisuushaasteiden ja Pirkanmaan erityisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta.

Maakuntaohjelma avaa EU:n tavoitteiden ja toimintalinjojen toteuttamista Pirkanmaalla. Maakuntaohjelmaan on eri tavoin kirjoitettu tavoitteet aluekehittämisestä.

- Minulle missiot näyttäytyvät ohjelman kovana ytimenä. Pirkanmaan ohjelma on Pirkanmaan näköinen - Pirkanmaa on erityinen. Valitsemissaan asioissa maakuntamme haluaa olla kansainvälinen suunnannäyttäjä.

Maakuntaohjelman missiot:

  • Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa
  • Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti
  • Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy
  • Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi
  • Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä

Ukrainan sodan vaikutus saattaa tuoda muutoksia

Kansainvälisellä kriisitilanteella ja siitä johtuvalla Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden tarpeilla saattaa olla vaikutuksia jatkossa myös rahoituksen suuntaamiseen, Lipsanen toteaa.

- Vielä ei ole tietoa, muotoutuvatko rahoitusvälineet jotenkin sodasta aiheutuvan tilanteen mukaan, tuleeko RRF-elpymisvälineen rahoitus kanavoitumaan esimerkiksi energiaomavaraisuuden turvaamiseen vai syntyykö kokonaan uusia rahastoja.

Matti Lipsanen kuvattuna kokoushuoneessa, edessään läppäri.

Matti Lipsanen aloitti Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtajana helmikuussa. Hänen työuransa ja kokemuksensa on vahva vuosien varrelta, vastaavasta tehtävästä Hämeen liitosta. Lipsanen edustaa myös maakuntia Suomen kansallisen Interreg BSR -ryhmän puheenjohtajana.

Fakta:

Koko ohjelmakauden 2021-2027 aikana Pirkanmaan liitto myöntää EU:n ja valtion rahoituksena yhteensä noin 23 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 yli 8 miljoonaa euroa. Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoitus on tänä vuonna kokonaisuudessaan noin 20 miljoonaa ja koko ohjelmakaudella yli 80 miljoonaa.

Alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelman lisäksi ohjelmakaudella on haettavissa miljardiluokan rahoitukset muista EU-ohjelmista, kuten Interregeistä, Horisontti Euroopasta sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman RRF-elvytysrahoituksesta.

Suomen viides EU-ohjelmakausi alkoi

Maahamme on valmisteltu koko Manner-Suomen kattava monirahastoinen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027. Hankehaut EAKR ja ESR+ -toimintalinjojen osalta mahdollistuvat EURA-tietojärjestelmässä vaiheittain lähiviikkoina.

Osa ohjelman toimista rahoitetaan alueellisesti, osa valtakunnallisesti. Pirkanmaalla rahoitusta välittävät edellisen ohjelmakauden tapaan Pirkanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Pirkanmaan liiton EAKR-haku

Pirkanmaan liiton ensimmäinen EAKR-haku on avautumassa tämänhetkisen tiedon mukaan viikolla 18 ja haku päättyy 15.8.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valtakunnallinen avaustilaisuus järjestetään 12.5. Osallistuminen on mahdollista niin paikan päällä Helsingissä kuin verkon kautta. Katso lisätietoa tästä linkistä.

Pirkanmaan liiton oma hakuinfo (Teams) pidetään perjantaina 13.5. klo 9 – 10.30. Lisätietoa tilaisuudesta päivitetään liiton sivuille myöhemmin.

Lisätietoa Euroopan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta 2021-2027 tämän linkin takaa.

Lisätietoa Pirkanmaan liiton EAKR-rahoituksesta tämän linkin takaa.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-rahoitus

Pirkanmaan liitolla on käytettävissä kehittämishankkeiden rahoittamiseen kansallista alueiden kehittämisrahoitusta, josta käytetään nimitystä AKKE-rahoitus. Sitä on nyt haettavissa jatkuvasti Pirkanmaan liitolta. Nykyinen hakujakso päättyy 31.8.

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaisia missioita ja/ tai maakuntaohjelman osana määriteltyjä Pirkanmaan älykkään erikoistumisen sisältökärkiä sekä hallituksen aluekehittämispäätöstä.

Lisätietoa AKKE-rahoituksesta tämän linkin takaa.

Teksti: Kirsti Palokangas-Kivilinna

Kaikki artikkelit