Hyppää sisältöön

Maakunnilla on tärkeä rooli ilmastotyön luotsaamisessa – vaikuttavimmat toimet koottu mallitiekartoiksi

| Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Pirkanmaan kunnat tekevät erittäin sitoutunutta ilmastotyötä.

Pirkanmaa on sitoutunut useiden maakunnan kuntien tavoin täyttämään Suomen ympäristökeskuksen (Syke) hiilineutraaleille kunnille ja maakunnille asettamat päästövähennystavoitteet ja kriteerit.

Pirkanmaan maakuntahallitus hyväksyi loppuvuodesta 2020 Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 – tiekartan, joka valmisteltiin osana Canemure (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) hanketta. ,

Maakunnan kunnat tekevät erittäin sitoutunutta ilmastotyötä.

- Suurin osa Pirkanmaan kunnista on mukana HINKU-ilmastoverkostossa Canemure-hankkeen projektipäällikkö Liisa Hyttinen toteaa.

Pirkanmaalla tavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Päästöjä verrataan vuoden 2007 tasoon. Lisätietoa Pirkanmaan päästöistä löydät tämän linkin takaa.

Pirkanmaalla on valmistelussa niin kuntakohtaisia kuin seudullisiakin hiilineutraalisuuteen tähtääviä tiekarttoja ja -ohjelmia.

Lisätietoa Pirkanmaan tilanteesta saat tämän linkin takaa.

Vaikuttavimmat toimet koottiin mallitiekartoiksi

Alueellinen ilmastotyö tukee ja kokoaa yhteen paikallisia toimijoita käytännön ilmastotoimien toteuttamisessa.

Suomen ympäristökeskus selvitti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Tampereen yliopiston sekä Ilmatieteen laitoksen kanssa vaikuttavimpia ilmastopäästöjen vähennystoimia seitsemän maakunnan ilmastotiekartoista.

Myös näkökohdat sopeutumiseen liittyen huomioitiin. Vaikuttavimmat toimenpiteet ja koottiin yhteen alueellisiksi mallitiekartoiksi.

Selvityksessä tarkasteltiin vuonna 2021 valmistuneita Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ilmastotiekarttoja.

Suomen ympäristökeskus toi esiin muun muassa seuraavia näkökohtia:

  • Resurssit keskitettävä vaikuttavimpiin toimiin
  • Ilmastotoimien toteutukseen tarvitaan myös valtiota, kuntia, yrityksiä ja kansalaisia
  • Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimien yhteyksiin panostettava
  • Mallitiekartat luovat pohjaa tulokselliselle ilmastotyölle

Tutustu raporttiin:

Maakuntien rooli ja vaikuttavat ilmastotoimet hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11 / 2022)

Raportti on laadittu Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeessa EU:n Life - ohjelman rahoituksella.

Katso Suomen ympäristökeskuksen tiedote tämän linkin takaa.

Lisätietoja:

  • Kehittämispäällikkö Liisa Hyttinen

    Vastuullani on vihreän siirtymän edistäminen ja kokonaisuuden koordinointi. Painopisteet ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous sekä energia. Kehitän teemaan liittyen alueen yhteistyöverkostoja ja toimin siltana kansallisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin.

Suomen ympäristökeskus, SYKE: Erikoistutkija Laura Saikku, puh. 0400 148 771, etunimi.sukunimi@syke.fi

Kaikki artikkelit