Hyppää sisältöön

Pirkanmaan päästöt

Pirkanmaan tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2007 päästötasosta pitää vähentää kasvihuonekaasupäästöjä suoraan 80 % ja kompensoida 20 % muilla toimilla.

Pirkanmaan liitto käyttää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) HINKU-laskennalla tuottamia päästölukuja kaikille Suomen kunnille ja maakunnille.

Laskelma huomioi kasvihuonekaasut, joita ovat hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi ja F-kaasut. Mukana eivät ole päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttö, teollisuuden jätteiden päästöt, lentoliikenteen ja raskaan läpiajoliikenteen päästöt, eivätkä kaatopaikkojen päästöt. Maankäyttösektorin päästöt eivät sisälly laskelmaan.

Alla olevissa kuvissa esitellään Pirkanmaan päästöjen jakauma vuonna 2018 ja Pirkanmaan päästöt sektoreittain vuosina 2005- 2018.

Pirkanmaan päästöjen jakauma vuonna 2018. Suurimmat päästöjen aiheuttajat olivat: tieliikenne 29 %, Kaukolämpö 16 %, maatalous 12 %, kulutussähkö 10 %. Muut päästöjen aiheuttajat jäävät alle 10 % kokonaispäästöistä, kuten esimerkiksi teollisuus, sähkölämmitys ja F-kaasut.
Pirkanmaan päästöt sektoreittain vuosina 2005- 2018. 2017- 2018 päästöjen taso on pysynyt lähestulkoon samana. Vuoden 2010 päästöt ovat aikajanan korkeimmat. 2015 vuoden päästöt ovat puolestaan matalimmat.

Vuonna 2018 Pirkanmaan kasvihuonepäästöt olivat yhteensä 3131,4 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttina (kt, CO2-ekv.). Vuonna 2007 Pirkanmaan kokonaispäästöt olivat vastaavasti 3952,3kt, joten ne ovat laskeneet kymmenessä vuodessa 820,9 kt eli -22 %. Päästöt per asukas olivat Pirkanmaalla laskeneet samassa ajassa 8,3kt:sta 6,1kt:n eli -28%.

Ollakseen hiilineutraali Pirkanmaan päästöt pitäisivät olla vuonna 2030 790 kt. Nämä jäljelle jäävät päästöt (eli 20 %) pitää kompensoida esimerkiksi LULUCF-sektorin toimin tai tuottamalla uusiutuvaa energiaa (tuuli- ja aurinkovoima) yli oman tarpeen. 20 % kompensaation toteutuminen sisältää tiettyjä haasteita ja lisäperehtymisen tarvetta sekä hiilinielujen osalta, että uusiutuvan energian ylituotannon rakentamisessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Päästöjä pitäisi siis vähentää Pirkanmaalla seuraavan kymmenen vuoden aikana 2341,4kt.

Lisätietoja Pirkanmaan hiilineutraalitavoitteesta löydät Hiilineutraali maakunta -sivulta.

Lisätietoja Pirkanmaan päästöistä, kuntakohtaisista päästöistä ja laskentamalleista löydät Hiilineutraali Suomi -sivuilta.