Hyppää sisältöön

Ilmastokevät: Maakuntakaava osana ilmasto- ja luontokysymyksiä

| Blogi, Ympäristö ja ilmasto

Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle.


Kuten tämän Ilmastokevät -blogisarjan aiemmissa osissa on todettu, ilmastonmuutoksen rinnalle kietoutuu monia ilmiöitä, jotka vaikuttavat toisiinsa. Kestävän tulevaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että näitä ratkotaan rinnakkain tunnistamalla myös keskeiset vaikutussuhteet. Pirkanmaa on ja haluaa myös jatkossakin olla yksi Suomen vetovoimaisimmista, uudistumiskykyisimmistä ja eteenpäin katsovimmista maakunnista. Tämä tarkoittaa niin ympäristöllisen, taloudellisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden tarpeiden täyttymistä. Nämä tavoitteet on sanoitettu maakuntaohjelmassa missioiksi, jotka painottavat osaamisen merkitystä, liiketoiminnan vastuullista kasvua, syrjäytymisen ehkäisemistä, kestävää arkea sekä kansainvälistä vahvistumista.

Jotta tämä kaikki voidaan saavuttaa, tulee Pirkanmaalla olla edellytykset vastata kasvavan maakunnan energiatarpeisiin. Yhtä lailla kestävä tulevaisuus edellyttää ainutlaatuisen pirkanmaalaisen luonnon vaalimista nyt ja jatkossa.

Maakuntaohjelman rinnalla maakunnan liitto laatii maakuntakaavan, joka osoittaa keskeiset maakunnan kehittämistarpeet maankäytön varauksina. Pirkanmaan liitto on käynnistänyt syksyllä 2021 vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihekaava tarkoittaa sitä, että voimassa olevaa maakuntakaavaa päivitetään vain tiettyjen teemojen osalta. Nyt laadittavan vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa, sekä vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella. Vaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa ilmastovaikutuksiin sekä huoltovarmuuteen.

Maakuntakaavan teemallisessa päivityksessä edetään yhdessä Pirkanmaan luonnon monimuotoisuusohjelman ja energiastrategian laadinnan kanssa. Näin laajempi maakuntaohjelma, kaavatyö sekä ohjelma- ja strategiataso muodostavat yhteisen toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Maakuntakaavan laadinta jakautuu erilaisiin työvaiheisiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistuttua laaditaan tarvittavat taustaselvitykset ja varmistetaan niiden osalta tarvittava yhteistyö niin viranomaisten kuin muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelu tähtää kaavaluonnokseen, joka on tavoitteena asettaa nähtäville alkuvuodesta 2023. Saadun palautteen perusteella ratkaisuja muokataan ja täydennetään siten, että kaavaehdotus saataisiin valmiiksi vielä vuonna 2023 ja maakuntavaltuusto voisi hyväksyä vaihemaakuntakaavan kesällä 2024.

Nyt nähtävillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä aiheita Pirkanmaan vaihemaakuntakaavassa käsitellään ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Lisäksi kerrotaan, ketkä ovat osallisia ja miten he saavat tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat esittää mielipiteitään suunnitelman sisällöstä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta juhannukseen asti. Kaikkeen materiaaliin ja työn etenemiseen läpi koko prosessin pääsee tutustumaan sivulla Pirkanmaan vaihemaakuntakaava.

Suunnittelusisältöihin voi vaikuttaa myös osallistumalla tiedon kartuttamiseen. Seuraa Pirkanmaan liiton some-tilejä ja osallistu kampanjaan kuvaamalla lempikohteesi Pirkanmaan luonnossa. Näin saamme suunnittelun tueksi tärkeää tietoa asukkaille merkityksellisistä luontokohteista. Kirjaudu Instagramiin ja etsi tiesi Pirkanmaan liiton tilille Pirkanmaan liitto Instagramissa.

Aikaisemmat blogit aiheesta:
Ilmastokevät: Nostetaan kiertotalous huippuunsa Pirkanmaalla
Ilmastokevät: Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen kulkevat käsi kädessä
Ilmastokevät: Ilmastotyö näkyy lähes kaikessa Pirkanmaan liiton toiminnassa  
Ilmastokevät: Täyttä höyryä kohti päästövähennyksiä

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit