Hyppää sisältöön

Ilmastokevät: Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen kulkevat käsi kädessä

| Blogi, Ympäristö ja ilmasto

Pirkanmaa on ensimmäisenä maakuntana tekemässä maakunnallista LUMO-ohjelmaa eli luonnon monimuotoisuusohjelmaa. Ohjelman visiona on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen maakunnassa ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi.

Luonnon monimuotoisuuden merkitys elämälle maapallolla on suuri ja luontokadon vaikutukset ovat laajoja. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen monella tasolla. Lämpenevä ilmasto uhkaa niin yksittäisiä lajeja kuin kokonaisia ekosysteemejä ja erityisesti vaarassa ovat lajit ja ekosysteemit, joiden levinneisyys on rajoitettua. Ilmastonmuutoksella ja luontokadolla on molemmilla negatiivisia vaikutuksia myös ihmisten hyvinvointiin ja elinmahdollisuuksiin. Ilman monimuotoista luontoa jäisimme vaille elintärkeitä ekosysteemipalveluja eli luonnon tarjoamia aineellisia ja aineettomia palveluja, joiden ansiosta meillä on esimerkiksi ravintoa ja vettä sekä puhdasta ilmaa. Kestävä yhteiskunta edellyttää terveitä ja toimivia ekosysteemejä sekä tasapainossa olevaa ilmastoa.

Ilmastonmuutosta ja luontokatoa ei pitäisi nähdä kilpailevina ympäristöongelmina, vaan päinvastoin niiden kytkentä toisiinsa tulisi nähdä mahdollisuutena löytää ratkaisuja, jotka palvelevat kummankin ongelman ehkäisemistä ja hillitsemistä. Suurin osa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävistä toimista ovat hyödyllisiä luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, mutta tietyt toimenpiteet voivat olla, varsinkin laajamittaisesti toteutettuna haitallisia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi suuressa mittakaavassa toteutettu energiakasvien viljely ja mittava metsäbioenergian käyttö ilman monimuotoisuusnäkökulman huomiointia.

Luontokato ja siihen kytkeytyvien ekosysteemipalveluiden kato on tällä hetkellä nopeampaa kuin koskaan aiemmin. Mahdollisuuksia luontokadon pysäyttämiseen kuitenkin on ja useita vaikuttavuudeltaan merkittäviä keinoja on jo tunnistettu ja otettu käyttöön. Ratkaisuja on välttämätöntä tehdä paitsi globaalilla myös kansallisella ja paikallisella tasolla, joten tekoja tullaan tarvitsemaan kaikilta. Yritysten kiinnostus luonnon monimuotoisuuden suojeluun on viime vuosien aikana kasvanut ja esiin on noussut myös muiden toimijoiden, kuten kuntien, maakuntien ja kolmannen sektorin merkitys. Erityisesti maakunnilla ja kunnilla voidaankin nähdä olevan merkittävä rooli monimuotoisuustyössä, sillä maankäytön ratkaisut ovat merkittävässä asemassa.

Pirkanmaan luonnon monimuotoisuusohjelma valmistuu kesän 2022 aikana. Pirkanmaan LUMO-ohjelman valmistelu etenee samanaikaisesti kansallisen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman kanssa. Valmistuttuaan maakunnallinen LUMO-ohjelma ohjaa paikallisia ohjelmia ja täsmentää kansallista ohjelmaa. Pirkanmaan LUMO-ohjelman lisäksi vuoden 2022 aikana laaditaan myös maakunnallinen toimenpidesuunnitelma, jossa tavoitteena on määritellä tarkemmat toimenpiteet ja tarkentaa eri osapuolten vastuita. Ohjelman tavoite on vahvistaa yhteistä toimijuutta ja tehdä luonnosta pirkanmaalaisten yhteinen ylpeydenaihe.

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on kaikkien yhteinen asia, johon kaikki voivat toimillaan vaikuttaa. Pirkanmaan LUMO-ohjelma tulee kannustamaan kaikkia pirkanmaalaisia tekemään tekoja monimuotoisuuden eteen ja olemaan mukana luomassa lumoavaa Pirkanmaata.

Seuraava Ilmastokevät-blogi ilmestyy toukokuussa. Silloin tarkastelussa on Pirkanmaan kiertotalous.

Kirjoittaja:

Eeva-Maria Suontakanen
MMM, opiskelija Ympäristöalan EAT
Suontakanen suorittaa opintoihin kuuluvaa harjoitteluaan Pirkanmaan liitossa.

Pirkanmaan LUMO -Luonnon monimuotoisuusohjelma

Aikaisemmat blogit aiheesta:
Ilmastokevät: Ilmastotyö näkyy lähes kaikessa Pirkanmaan liiton toiminnassa
Ilmastokevät: Täyttä höyryä kohti päästövähennyksiä 

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit