Hyppää sisältöön

Ilmastokevät: Nostetaan kiertotalous huippuunsa Pirkanmaalla

| Blogi, Ympäristö ja ilmasto

Kiertotaloutta kannattaa tarkastella maakunnallisella tasolla. PirkaCirc-hankkeessa luodaan toimintamalleja kiertotalouden kehittämiseksi kunnissa ja yrityksissä.

Pirkanmaan liiton Ilmastokevät-blogisarjassa on tähän saakka puhuttu muun muassa Pirkanmaan liiton ja koko maakunnan ilmastotyöstä. Nyt on aika kääntää katseet hieman pienempään, mutta yhtä tärkeään mittakaavaan, eli hanketekemiseen.

Yksi Pirkanmaan liiton monista tehtävistä on rahoittaa hankkeita, ja yksi näistä rahoitetuista hankkeista on vetämäni PirkaCirc-hanke. Hankkeemme saa rahoituksen niin kutsutusta AKKE-instrumentista, jonka tarkoituksena on tukea alueiden kestävää kasvua ja elinvoimaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mietimme hankkeessa, miten saisimme maakuntaan kestävää kasvua kiertotaloudesta, joka samanaikaisesti edistäisi alueen hiilineutraalisuustavoitetta.

Olemme asettaneet itsellemme aikamoisen tehtävän, sillä maakunnallisesti kiertotaloutta ja varsinkaan sen suomia mahdollisuuksia yritysten bisnekselle tai kuntien elinvoiman kehittämiseen ei ole juuri tarkasteltu. Lisäksi käännämme katseemme erityisesti julkisiin toimijoihin, mm. kuntiin ja kaupunkeihin ja mietimme, miten julkiset tahot voisivat omalla toiminnallaan tehdä kiertotalouden mukaisesta kestävästä liiketoiminnasta yrityksille kannattavampaa. Kehitämme siis bio- ja kiertotalouden maakunnallista kehittämisalustaa Pirkanmaalle.

Alkuun on hyvä kertoa lyhyesti, mitä tarkoitamme kiertotaloudella. Missään nimessä kiertotalous ei ole meille vain kierrätystä tai jätehuollon kehittämistä, vaikka nämä toiminnan ytimessä ovatkin. Meille kiertotalous on talousmalli, jonka avulla materiaalitehokkuus pyritään nostamaan huippuunsa niin materiaalien kierron, materiaalien arvon säilyttämisen kuin palvelullistamisenkin avulla.

Tässä reilun vuoden kestävässä hankkeessa mietimme konkreettiset askeleet siihen, miten ja kenen tulisi maakunnallisella tasolla kiertotaloutta edistää.

Ajatuksemme on, että kiertotaloutta kannattaa tarkastella juuri maakunnallisella, ei esimerkiksi yksittäisen kunnan tasolla. Monet materiaalivirrat ja kiertotalouden kehittämiseen liittyvät teemat ovat yhtä kuntaa tai kaupunkia laajemmat: hankkeessa haetaan mahdollinen maakunnallinen lisäarvo eri kiertotalouden kärkiteemoille.

Toinen kantava ajatus on, että maakunnasta puuttuu vielä se keskeinen toimija, joka kokoaa sidosryhmät, tiedon ja parhaat työkalut yhteen kuntien sekä yritysten saataville. Tässä hankkeessa luomme alustan avulla kunnille ja yrityksille suunnattuja toimintamalleja kiertotalouden kehittämiseen.

Olemme toistaiseksi tunnistaneet kolme teemaa, jotka Pirkanmaan elinkeinorakenteessa ja kiertotaloudessa voisivat olla potentiaalisia kehittämisen kohteita. Nämä teemat ovat:

  • Paikallinen teollisuus ja teolliset symbioosit (ml. energiaratkaisut kuten vety ja biokaasu, muovit, tekstiilit)
  • Katu- ja maarakentaminen
  • Talonrakentaminen

Lisäksi läpileikkaavia teemoja kaikelle tälle toiminnalle ovat jätehuollon materiaalikierrot ja hiilineutraalisuus.

Mietimme myös paljon digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja esimerkiksi materiaalien kiertoon tarvittavia digitaalisia alustoja. Tätä työtä on jo ansiokkaasti aloitettu yhdessä mm. Motivan ja Business Tampereen kanssa.

Jokaisessa kärkiteemassa olemme tunnistaneet erilaisia alustan tarjoamia palveluita sekä interventioita, joiden avulla kuntien toiminta saataisiin muuttumaan kohti kiertotaloutta ja tarjoamaan yrityksille kannustimia tehdä kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Parhaimmillaan kiertotalous tarjoaa mahdollisuuden systeemiseen muutokseen ja oivan työkalun saavuttaa hiilineutraalisuustavoite. Tämän mahdollisuuden toteutumisen reunaehtona on nähdäksemme kuntien toiminnan ja yritysten liiketoiminnan saaminen tukemaan kiertotaloutta läpileikkaavasti.

Alustan kehittäminen on vielä kesken. Tässä vaiheessa projektia olemme luoneet ensimmäisen näkymän siitä, minkälaisia palveluita alusta voisi tarjota ja mihin tarpeisiin se vastaisi. Nyt siirrymme keskustelemaan ja jatkokehittämään ajatuksiamme yritysten ja kuntien kanssa.

Hankkeen ohjausryhmällä on myös merkittävä rooli hankkeen sisällön ohjaamisessa. Ohjausryhmässä ovat mukana mm. kuntaedustajia, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan jätehuolto ja Ekokumppanit.

Kehitysalustan suhteen meillä on varsin kunnianhimoiset tavoitteet. Onnistuessamme olemme ensimmäinen maakunta Suomessa, joka vie tämän tyyppisen ajattelun maaliin. Ajoitus käy yhteen myös Ympäristöministeriön koordinoiman vähähiilisen kiertotaloussopimuksen valmistelun kanssa, jolloin kunnat ja mukaan lähtevät yritykset saavat parhaassa tapauksessa kehitysalustasta työkaluja sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Mallia saa kopioida myös muihin maakuntiin.

Miten tämä kaikki liittyy esimerkiksi maakuntaohjelmaan tai muuhun ilmastotyöhön Pirkanmaalla? Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartassa mainitaan kiertotalousalueet, kuten Verte Oy:n kehittämä ECO3 bio- ja kiertotalouden yritysalue, kiertotalouden hyödyt elinkeinorakenteen kestävässä murroksessa ja eritoten kiertotalouden tuomat työkalut hiilineutraalisuustyöhön. Nämä kaikki ovat myös meidän hankkeemme keskiössä. Kiertotalous on yksi Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä ja sen mahdollisuudet näyttäytyvät vahvasti myös Pirkanmaan ympäristöohjelmassa. Vuoden loppuun mennessä meillä pitäisi olla varsin selkeä kuva siitä, miten alusta voi auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan myös seuraavaa blogisarjan kirjoitusta, jossa pohditaan maankäyttöä. Teema, joka on myös kiertotalouden kannalta ensisijaisen tärkeä.

Karoliina Tuukkanen
Projektipäällikkö, PirkaCirc hanke
Verte Oy
karoliina.tuukkanen@verte.fi
p. 050 5522039

Kirjoittaja työskentelee Verte Oy:ssä PirkaCirc-hankkeen projektipäällikkönä läheisessä yhteistyössä kollegansa Tommi Halosen ja esihenkilönsä Sakari Ermalan kanssa. Tuukkasen vastuulla on hankebyrokratian lisäksi hankkeen palveluiden ja toimintamallin kehittäminen ja erityisesti sidosryhmäyhteistyö maakunnallisen kiertotalouden kehittämisessä.

Aikaisemmat blogit aiheesta:
Ilmastokevät: Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen kulkevat käsi kädessä
Ilmastokevät: Ilmastotyö näkyy lähes kaikessa Pirkanmaan liiton toiminnassa 
Ilmastokevät: Täyttä höyryä kohti päästövähennyksiä  

Kaikki artikkelit