Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnos on tulossa nähtäville 8.5.–30.6.

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Nähtävilläolosta tullaan kuuluttamaan Pirkanmaan liiton verkkosivuilla ja muissa kanavissa, liiton toimistolla, Pirkanmaan kunnissa ja mediassa.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnos (elonkirjo ja energia) sekä sen valmistelu- ja selvitysaineisto on tulossa nähtäville toukokuussa. Nähtävilläolosta tullaan kuuluttamaan Pirkanmaan liiton verkkosivuilla ja muissa kanavissa, liiton toimistolla, Pirkanmaan kunnissa ja mediassa.

Valmisteluvaiheen aineistoon voi tutustua liiton toimistolla (Tampella, Kelloportinkatu 1) sekä sähköisesti Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.

Luonnoksesta pyydetään kuntien ja viranomaistahojen lausunnot ja järjestetään avoimia esittelytilaisuuksia, joista tiedotetaan myöhemmin.

Kaavaluonnoksesta saatu palaute ja vaihemaakuntakaavan jatkosuunnittelun linjaukset käsitellään maakuntahallituksessa syksyn aikana, jonka jälkeen työ etenee kaavaehdotusvaiheeseen.

Maakuntahallitus päätti 17.4. pidetyssä kokouksessaan hyväksyä Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksen valmisteluvaiheen aineiston. Aineisto sisältää kaavaluonnoskartan, kaavaluonnoskartan/kumottavat merkinnät, kaavamerkinnät ja -määräykset, kaavaselostuksen ja täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Vaihemaakuntakaava (elonkirjo ja energia)

Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita, ja tuoda ne poliittiseen päätöksentekoon.

Valmistelussa oleva Pirkanmaan vaihemaakuntakaava kattaa kaikki Pirkanmaan kunnat.

Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa, sekä vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

Lisäksi kaavatyössä tarkistetaan kaupan ohjauksen ratkaisua päivitetyn maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, ja tarkastellaan Puolustusvoimien toimintaan liittyvien suoja-alueiden ajantasaisuus. Vaihemaakuntakaava täydentää voimassa olevia Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 sekä Kuhmoisten osalta Keski-Suomen maakuntakaavaa.

Liitteet löytyvät pöytäkirjasta:

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava, luonnos: Kaavakartta
Pirkanmaan vaihemaakuntakaava, luonnos: Kaavakartta, kumottavat merkinnät
Pirkanmaan vaihemaakuntakaava, luonnos: Kaavamerkinnät ja –määräykset
Pirkanmaan vaihemaakuntakaava, luonnos: Kaavaselostus
Pirkanmaan vaihemaakuntakaava: Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoa:

Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen teksti maakuntakaavasta.

Lisätietoa täydentyy prosessin aikana näille sivuille: kaava.pirkanmaa.fi

Kaikki artikkelit