Hyppää sisältöön

Maakuntakaavoituksella luodaan katse tulevaan

| Blogi, Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaa haluaa jatkossakin olla yksi Suomen vetovoimaisimmista, uudistumiskykyisimmistä ja eteenpäin katsovimmista maakunnista.

Maakuntakaava on osa maakunnan strategisen suunnittelun työkalupakkia. Se tulkkaa yhdessä eri toimijoiden kanssa maakuntaohjelmassa tunnistetut Pirkanmaan tulevaisuuden suunnat maankäytön varauksiksi.

Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita ja tuoda ne poliittiseen päätöksentekoon.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden joulukuussa Pirkanmaan 23 kunnassa asui 532 775 asukasta. Lähes joka kymmenes suomalainen asuu täällä.

MDI:n Pirkanmaalle laatiman ennusteen mukaan maltillinen väestöennuste vuodelle 2040 on 553 000 asukasta ja voimakkaan kasvun suunnite 592 000 asukasta. Kasvun odotetaan siis jatkuvan myös tulevina vuosikymmeninä.

Vuonna 2017 hyväksytty Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on strateginen alueidenkäytön suunnitelma, jossa on käsitelty maakunnan keskeiset maankäytön kysymykset.

Maakuntakaavan tehtävänä on yhteensovittaa tarpeita

Voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä, kehittää sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta

Uusi asuminen ohjataan mahdollisimman paljon olemassa olevaan rakenteeseen ja raideyhteyksien varteen. On tärkeää, että Pirkanmaalta löytyy asukkaille myös työtä ja palveluja. Näillä kaikilla on maankäytön tarpeita. Maakuntakaavan tehtävänä onkin yhteensovittaa tarpeita niin, että maakunnan kasvu ja kehitys tehdään mahdollisimman hallitusti. Pirkanmaa haluaa jatkossakin olla yksi Suomen vetovoimaisimmista, uudistumiskykyisimmistä ja eteenpäin katsovimmista maakunnista.

Nyt maakuntakaavaa on määrä täydentää elonkirjon ja energian vaihekaavamerkinnöin. Energiateemassa tarkastellaan muun muassa tuulienergian tuotantoa, turvetuotantoa sekä aurinkoenergian roolia osana maankäytön suunnittelua. Lisäksi tarkastellaan sähköverkon kehitystarpeita. Elonkirjon teemassa puolestaan hyödynnetään uusinta luontotietoa ja arvioidaan muun muassa luonnonsuojelumerkintöjen ajantasaisuutta. Lisäksi on kartoitettu, millaiset luontokokemukset ja -kohteet ovat pirkanmaalaisille erityisen tärkeitä.

Vaihemaakuntakaavan luonnos on pian valmis kommentoitavaksi. Pirkanmaan liiton uutiskirjettä ja muuta viestintää seuraamalla pysyt kärryillä ja pääset vaikuttamaan suunnitelmiin oikeaan aikaan.

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kuva: Johanna Paltila

Kaikki artikkelit