Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto lähtee uudistamaan toimintaansa, ensi askel henkilöstöjohtajan viran perustaminen

| Pirkanmaan liitto

Liitto lähtee kehittämään toimintojaan yhdessä henkilöstön kanssa sekä organisaation sisällä että sidosryhmäyhteistyössä.

Pirkanmaan liitto uudistaa toimintaansa maakuntavaltuuston hyväksymän strategian avulla. Liitto lähtee kehittämään toimintojaan yhdessä henkilöstön kanssa sekä organisaation sisällä että sidosryhmäyhteistyössä.

Nykyistä organisaatiorakennetta täsmennetään. Muutoksella tuetaan strategian toimeenpanoa. Kehittäminen-vastuualue sisältää nykyiset aluekehittämisen ja innovaatio- ja tulevaisuustyön. Suunnittelu sisältää nykyisen alueiden suunnittelun, vaikuttaminen nykyisen edunvalvonnan ja tukipalvelut nykyisen hallinnon.

Strategiaprosessin aikana nousi voimakkaasti esiin tarve henkilöstöjohtamisen vahvistamisesta. Maakuntavaltuuston hyväksymässä strategiassa yhtenä kohtana on henkilöstön ja johtamisen kehittäminen, panostukset henkilöstöjohtamiseen ja talon sisäisten prosessien kehittäminen.

Maakuntahallitus päätti osaltaan, että liiton toiminta jakaantuu organisatorisesti seuraaviin vastuualueisiin: kehittäminen, suunnittelu, vaikuttaminen ja tukipalvelut. Toimisto sai valmisteltavaksi tarvittavat muutokset hallintosääntöön.

Maakuntahallitus päätti perustaa henkilöstöjohtajan viran. Henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyväksi luetaan kokemus kunnallisesta henkilöstö-, talous- ja hallintojohtamisesta. Eduksi katsotaan hyvät neuvottelu- ja yhteistyötaidot sekä muut viestinnälliset valmiudet. Maakuntahallitus päätti julistaa henkilöstöjohtajan viran haettavaksi.

Avoimesta virasta tiedotetaan Aamulehdessä, Kuntalehden työpaikat-sivuilla, TE-palveluiden rekrykanavissa sekä liiton viestintäkanavissa.

Lue lisää maakuntavaltuuston hyväksymästä strategiasta täältä.

Lisätiedot:

  • Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

    Johdan Pirkanmaan liittoa ja maakunnan tulevaisuuden valmistelua. Johdan maakunnan edunvalvontaa ja yhteistyötä Euroopassa, Suomessa ja Pirkanmaalla. Tavoitteenani on kestävästi menestyvä kansainvälinen Pirkanmaa. Vastaan tuloksistamme maakuntavaltuustolle ja maakuntahallitukselle.

Kaikki artikkelit