Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto koordinoi kestävää kaupunkikehittämistä Suomessa

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Olemme mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä osana Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -toimintaa.

EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa toteuttava Suomen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi sisältää kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuuden, jossa toteutetaan ekosysteemisopimusten mukaisia innovaatiohankkeita.

Suomen valtio ja yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungit Tampere mukaan lukien solmivat yhteensä 16 ekosysteemisopimusta vuonna 2021. Rahoitushaut käynnistyvät lähikuukausina.

Toimintaa toteutetaan Innovoivat kaupungit ja yhteisöt (IC16) -nimen alla. Tavoitteena on vahvistaa alueiden osaamiskärkiä, tiivistää innovaatiotoiminnan yhteistoimintaverkostoja ja edistää uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla Suomen kilpailukykyä.

Ekosysteemisopimusten toteuttamisessa keskeistä on tiivis yhteistyö yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden välillä. Kaupungit toimivat kehitysalustoina innovaatioille, jotka edistävät vihreää siirtymää ja resurssiviisaita ratkaisuja sekä digitalisaatiota ja teknologisia murroksia, kuten terveyden ja hyvinvoinnin alaan kuuluvia innovaatioita.

Kaupungit valitsevat rahoitettavat toimenpiteet; maakuntien liitot vastaavat siitä, että hankkeet ovat ohjelmanmukaisia ja tukikelpoisia.

Pirkanmaan liitto koordinoi Innovoivat kaupungit ja yhteisöt (Innokaupungit) -ohjelman hanketoiminnan käynnistämistä ja tukee sen toteutusta yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, kaupunkien ja maakuntien liittojen kanssa vuosina 2021-2027. 

Pirkanmaan liiton vastuulla on neuvoa kaupunkeja ja rahoitusta välittäviä maakuntien liittoja yhteisistä rahoitusmenettelyistä, kerätä toimeenpanotietoa ja viestiä ja edistää verkostoitumista ja vuorovaikutusta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteistyön foorumina toimii tässä vaiheessa Innokaupungit-Teams-kanava. Seuraa meitä Twitterissä.

Pirkanmaan liiton koordinaatiotehtävä - pirkanmaa.fi

Tampereen ekosysteemisopimuksen yhteyshenkilö: jukka.jarvinen@tampere.fi puh. 040 724 1112.

Ekosysteemisopimukset - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Lisätiedot:

  • Kehittämispäällikkö Riina Niemi

    Koordinoin Innokaupunkien yhteistyötä, kun ne kehittävät ekosysteemejään vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa. Tehtäviini kuuluvat mm. kaupunkien välisen yhteistyön tukeminen, vaikuttavuuden seuranta ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Kaikki artikkelit