Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton työ verkostojen vetäjänä jatkuu ja laajenee

| Pirkanmaan liitto

Merkittäviä askeleita ensi vuoden toiminnassa on uuden maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanon ja toteutuksen käynnistyminen.

Keskeistä Pirkanmaan liiton toiminnalle on vahva työ alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Työmme tavoitteena on kestävästi elinvoimainen ja muutoskyvykäs Pirkanmaa.

Merkittäviä askeleita ensi vuoden toiminnassa on uuden maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanon ja toteutuksen käynnistyminen. Ensi vuonna valmistuu vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, määritellään kaavan tavoitteet ja myös kaavaan tarvittavat selvitykset. Keskeistä vaihekaavoituksen prosessissa on vahva vuorovaikutus sekä laaja osallistuminen.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 29.11. pidetyssä kokouksessaan Pirkanmaan liiton talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2022–2024. Lisäksi hyväksyttiin maakuntaohjelma ja sen ympäristöselostus vuosille 2022-2025.

Maakuntavaltuusto hyväksyi muutokset Pirkanmaan liiton hallintosääntöön. Muutokset koskevat rutiininluonteisia asioita, keventävät hallintoa ja joustavoittavat mm. rahoituspäätösten valmistelua.

Maakuntavaltuusto valitsi maakuntajohtajaksi Hämeen liiton maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosen. Ahonen esitti tervehdyksensä maakuntavaltuustolle etäyhteyden välityksellä.

Kokouksessa jätettiin Keskustan maakuntavaltuustoryhmän valtuustoaloite: Suomalaista ruokaa lautasille ja pirkanmaalaista osaamista huomionosoituksiksi.

Uusi EU-ohjelmakausi, koordinaatiot ja sote-valmistelu

Pirkanmaalle rakennetaan yhteistyössä Euroopan komission ja maakunnan toimijoiden kanssa digitaalinen kompassi, joka antaa tavoitteet ja mittariston digitaaliselle siirtymälle vuoteen 2030.

Pirkanmaan liitto toimii kestävän kaupunkikehittämisen osiota koordinoivana ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusten toteutusta tukevana maakunnan liittona vuoteen 2027 saakka. Tehtävästä on sovittu työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. TEM resursoi koordinaatiotyötä erikseen. Tehtävä kattaa 16 kaupungin ekosysteemisopimukset TEM:n kanssa.

Uusi rakennerahasto-ohjelma ”Uudistuva- ja osaava Suomi” vuosille 2021–2027 on käynnistynyt ja vuoden 2022 alussa Pirkanmaan liitto avaa ensimmäiset haut. Edellinen kausi 2014–2020 jatkuu hankkeiden koordinoinnin loppuunsaattamisena vuoteen 2023.

Lisäksi uutena avauksena on Pirkanmaan neljää kuntaa (Kihniö, Parkano, Virrat, Punkalaidun) koskeva oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Tuettava toiminta tulee perustella turvetuotannon vähenemisen tai alasajon negatiivisten sosioekonomisten haittavaikutusten pohjalta.

Pirkanmaa kuuluu HINKU-verkostoon ja on siten sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Tämä tavoite on tunnistettu läpileikkaavana teemana osana kaikkea Pirkanmaan liiton toimintaa.

Sote-uudistukseen liittyvään Tulevaisuuden sote-keskus Pirkanmaalla (PirSOTE) -hankkeeseen on haettu jatkorahoitusta vuosille 2022–2023. Liitto toimii edelleen hankehallinnoijana vuoden 2022, jonka jälkeen hanke siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Edunvalvontaa useissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Pirkanmaan liitto edistää hallitusohjelman ja sen puolivälipäivityksen ja kestävän kasvun ohjelman mukaisesti Pirkanmaalle tärkeitä tavoitteita kilpailukykyisissä yhteyksissä, koulutuksessa ja kulttuurissa, turvallisuudessa ja siviilikriisinhallinnassa, kierto- ja biotaloudessa sekä valmistavan teollisuuden uudistamisessa.

Liitto valmistelee maakunnan keskeisten toimijoiden kanssa maakunnalle keskeisiä tavoitteita vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen alkavalle vaalikaudelle ja sen mukaiseen hallitusohjelmaan. Esitämme ajankohtaisia määrärahatavoitteita vuoden 2022 lisätalousarvioihin ja valtion vuoden 2023 talousarvioon ja sitä seuraavien vuosien kehysbudjettiin.

Pirkanmaan liitto hoitaa Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan valmistelu- ja sihteeritehtävät sekä avustaa neuvottelukunnan käytännön työn järjestämisessä ja materiaalien valmistamisessa.

Liitto tekee edunvalvontaa ammatillisen- ja korkeakoulutuksen lisäresurssien saamiseksi. Ennakointitulosten mukaisen koulutustarjonnan järjestämistä maakunnassa ja nykyaikaisten oppimisympäristöjen kehittämistä tuetaan.

Läntisen Suomen maakuntien yhteistyö jatkuu osin Pirkanmaan liiton vastuulla ja osin maakuntien vuorovedolla. Liikennehankkeissa Pirkanmaan liitto vetää päärataryhmää sekä valtatie 3 (VT3)-ohjausryhmää. Lisäksi tehdään edunvalvontaa useissa valtateihin liittyvissä vaikuttamistöissä sekä rataryhmissä, liikennestrategiatyössä ja liikennejärjestelmäsuunnitelmatyössä.

Pirkanmaan liitto on mukana vaikuttamassa sekä kansallisessa että EU:n valmistelussa ja päätöksenteossa eurooppalaisen liikenneverkon CEF-rahoitushakuihin (CEF, Connecting Europe Facility) ja TEN-T-suuntaviivauudistukseen (TEN-T, The Trans-European Transport Network, Euroopan laajuinen liikenneverkko).

Lisätietoja:

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman, sofia.vikman@eduskunta.fi , p. 040 568 3777
Hallintojohtaja Petri Pikkuaho, p. 050 300 5180 petri.pikkuaho@pirkanmaa.fi

Lue lisää:

Pirkanmaan liitto ja päätöksenteko

Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu

Pirkanmaan liitto rahoittajana

Ajankohtaisia tiedotteita ja blogeja

Pirkanmaan liiton diaari, esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

Kaikki artikkelit