Hyppää sisältöön

Ole osa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän Pirkanmaan tulevaisuustarinaa

| Hankkeet ja selvitykset

Miltä näyttää Pirkanmaa vuonna 2050? Seitsemäntoista paikallista murrosagenttia on osallistunut visioimaan tulevaisuutta, joka on sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä.

Miltä näyttää Pirkanmaa vuonna 2050?

Seitsemäntoista paikallista murrosagenttia on osallistunut visioimaan tulevaisuutta, joka on sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä.

Julkaisu on osa Pirkanmaan liiton koordinoimaa Pirkanmaan ekologinen transitio -elinvoiman uudelleenmäärittely -hanketta.

Pirkanmaan liitto haluaa olla mukana edistämässä kestävää elämäntapaa, verkostojen luomista ja aktiivista maakuntalaisuutta.

Murrosagenttien visioinnin lähtökohtana on, että kestävä tulevaisuus edellyttää yhteiskunnallista murrosta: ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa esimerkiksi yhteisöllisen hoivan ja luontoyhteyden avulla ja yritystoimintaa ja innovaatioita kehittää kestävään ja hyvinvointia luovaan suuntaan.

Tulevaisuuden visiossa puistot, avoimet korttelipihat ja kyläraitit kuhisevat elämää. Uusien taitojen opettelemiseen ja harrastuksiin ja liikkumiseen on entistä monipuolisemmat mahdollisuudet. Rutiinitöiden automatisoituminen ja
tekoälyn läsnäolo on tehnyt ihmisten ajankäytöstä monitasoista ja luovaa.

Ruokaa tuotetaan lähellä, kaupungissa ja maatalousosuuskunnissa sekä vastuullisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Ympäristön vaaliminen itselle ja muille on itsestäänselvyys ja sen monimuotoisuus ylpeyden aihe.

Kulttuurikeskukset yhdistävät asuinkortteleiden ja alueiden ihmisiä. Toiminta on kaikille avointa. Kulttuurivaihto on kansainvälisesti aktiivista ja digitaaliset alustat tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa tietoa. Osallistavat keskustelutapahtumat käynnistävät uutta toimintaa ja ovat tapa ottaa osaa lähialueiden yhteisöjen toimintaan.

Työ on tekijälleen mielekästä ja siinä on ekososiaalinen näkökulma. Työtä voi jakaa, ja työn tekemisen ja aktiivisuuden polut ovat entistä pidempiä. Hoivatyö on arvostettua. Konfliktinhallinta ja yhteisen toiminnan fasilitointi työllistää ison määrän ihmisiä.

Kestävä teollisuus on merkittävässä roolissa, ja vaateteollisuus on palannut Pirkanmaalle. Resurssi-, palvelu- ja logistiikkaketjut kytkeytyvät paikallisten ekosysteemien sisällä ja välillä. Hukka on vähentynyt liki olemattomiin.

Koko maakunta on asuttu ja julkishallinnolliset palvelut ovat saatavilla hyvinkin paikallisesti. Yhteinen päätöksenteko on muuttanut demokratiamme avoimeksi. Jakamistalous on arkea.

Miten täydentäisit tarinaa? Viedään yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista tulevaisuutta!

Lue Pirkanmaan murrosagenttien tulevaisuustarina Pirkanmaasta vuonna 2050 (pdf)
Julkaisija: Pirkanmaan liitto

Tutustu Pirkanmaan ekologinen transitio - Elinvoiman uudelleen määrittely -hankkeeseen.

Kuva: Anne Savitie

Kaikki artikkelit