Hyppää sisältöön

Pirkanmaan ekologinen transitio – Elinvoiman uudelleen määrittely

Yhteiskehittämisprosesseissa otetaan huomioon ilmasto- ja kestävyystyön lisäksi yritysten tarpeet ja TKI-toiminta.

Pirkanmaalla pohditaan erilaisten toimijoiden kesken, miten elinvoima voidaan määritellä uudelleen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä näkökulmasta. Yhteiskehittämisprosesseissa otetaan huomioon ilmasto- ja kestävyystyön lisäksi yritysten tarpeet ja TKI-toiminta.

Pirkanmaan liitto koordinoi EAKR-rahoitteista hanketta. Tampereen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ovat hankepartnereita. Hankkeen kesto on 1,5 vuotta, ja hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeessa on kolme osiota.

Yhteiskehittämisprosessi Ekothon on 100 henkilön kaksipäiväinen digitaalinen yhteiskehittämisprosessi. Tavoitteena yhteistyön vahvistaminen alueellamme, parempi ymmärrys kunkin toimijan rooleista ja keskinäisriippuvuuksista. Yritysten, tutkimuslaitosten, hallinnon, politiikan sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat pohtivat kestävyysnäkökulmasta ruokaan, liikkumiseen, asumiseen ja työhön liittyviä teemoja. Yritykset saavat syötteitä ilmasto- ja kestävyystavoitteiden antamista mahdollisuuksista. Yritysten TKI-aihioita viedään tiedoksi tutkimusyhteisöille olemassa olevien laajojen tutkimus- ja yhteistyöverkostojen kautta.

Murrosagenttiprosessissa on mukana noin 15 henkilön ryhmä. He ovat visiönäärisiä ja verkottuneita yrittäjiä, taiteilijoita ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Prosessi saa aikaan ekologisen ja sosiaalisesti kestävän tulevaisuuskuvan, jonka perusteella luomme syötteitä yritysten ja tutkimuslaitosten TKI-toimintaan. Murrosagentit muun muassa ideoivat tulevaisuusvisioiden perusteella pilotteja ja kokeiluita. Nämä toimivat yrityksille näyteikkunoina tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Murrosagenttiprosessi jalkauttaa ekologiseen siirtymään liittyvää tutkimustietoa yritysten TKI-toimintaan. ”Out-of-the-box” -ajattelua, ruohonjuuritason toimijoiden voimaannuttamista ja ehkä jopa häiriötä nykyiseen tapaamme toimia. Murrosagentit aktivoivat oman viiteryhmänsä toimintaan.

Elinvoimamittariston kehittäminen -osiossa yhteistyöryhmä kehittää pirkanmaalaista elinvoiman mittaristoa ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Mittaristo täydentää Pirkanmaalla vuosittain koostettavaan innovaatiotoiminnan tilannekuvaa. Se tuo kestävyyden jo olemassa olevien kuuden alueellista elinvoimaa tarkastelevan teemamittarin rinnalle.

Hankkeessa kehitetään myös Pirkanmaan elinvoiman mittaristoa alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tuotettava tieto auttaa seuraamaan ja arvioimaan ekologisen transition etenemistä ja toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on, että jatkossa pystytään mittaroimaan siirtymää systemaattisesti, ja tuomaan tietoa yritysten ja tutkimuslaitosten TKI-toiminnan tueksi.

"Dystopioiden maalailun sijaan kannattaa keskittyä asioiden ratkaisemiseen yhdessä", sanoo Pirkanmaan ekologinen transitio -hankkeen projektipäällikkö Hannele Tiitto Tampereen yliopiston ORSI-hankkeen Kristallipallo-podcastissa.

Hankkeen tavoitteena oli saada koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, kunnat ja pienyrittäjät yhteistyöhön: Miten yhdistää alueiden tarpeet sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla? Lue juttu Transitio-hankkeesta Villimpi länsi -sivustolta.

Hankkeen tapahtumat:
Ekothon 1.-2.10. ja 13.11.2020
Karkun kirjaston tulevaisuusviikko 30.8.–4.9.2021
Oriveden kampuksella epäkonferenssi 10.–11.9.2021
Murroskokeilu Hämeenkyrössä 7.–8.10.2021, 9.-10.10.2021
Ekothon II 1.-2.12.2021

Tutustu Sustainable Tampere -verkoston toimintaan.

Lue hankkeen toteuttama, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän Pirkanmaan tulevaisuustarina.
Katso RARE Median toteuttama video Pirkanmaan tulevaisuustarinasta:


Lisätietoja:

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle