Hyppää sisältöön

Mikä on maakuntaohjelma

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Maakuntaohjelma sisältää viisi maakunnan kehittämisen missiota ja älykkään erikoistumisen strategian. Viimeksi mainitulla linjataan innovaatiokehittämistä Pirkanmaalla.

Pirkanmaan maakuntaohjelman tavoitteena on tuottaa hyvinvointia ihmisille ja ympäristölle. Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty viisi missiota, jotka on muodostettu keskeisten tulevaisuushaasteiden ja Pirkanmaan erityisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta.

  • Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa
  • Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti
  • Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy
  • Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi
  • Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä

Maakuntaohjelma sisältää myös Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian, jolla linjataan innovaatiokehittämistä Pirkanmaalla.

Pirkanmaalla uudet avaukset perustuvat maakunnassa jo olemassa oleviin, hyödyntämiskelpoisiin osaamisiin, tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän pitkän ajan kuluessa rakentuneisiin vahvuusaloihin ja niiden arvioituihin tulevaisuuden näkymiin.

Ekosysteemit: yksittäisten toimijoiden kyvyt ja toimivaltuudet, erillisprojektit ja osaratkaisut eivät tuota haluttuja vaikutuksia. Niiden sijaan tarvitaan yhteistyötä, yhteisiä tavoitteita ja eri toimijoiden toisiaan täydentävien kykyjen ja resurssien tuomista yhteen.

Kestävyys: ihmistoiminnalla on tietyt rajat, joista osan asettaa planeettaamme kantokyky (ilmasto, vesistöt, muut eliölajit) ja osan puolestaan muut ihmiset: emme voi toiminnallamme riistää toisten emmekä jälkeemme tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyvinvointiin.

Lisätietoa Pirkanmaan maakuntaohjelmasta.

Pirkanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 -julkaisu on ladattavissa täältä.

Kaikki artikkelit