Hyppää sisältöön

MARIE - Vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hyödyntämiseksi aluekehittämisessä

TKI-toiminnassa tulisi ennakoida toiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan entistä laajemmin ja edesauttaa entistä paremmin eettisyyttä, tasa-arvoa ja avointa innovaatiota.

Interreg Europe –rahoitteinen MARIE (MAinstreaming Responsible Innovation in European S3) -hanke edistää vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hyödyntämistä aluekehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on kehittää innovaatiopolitiikan työkaluja, välineitä ja menetelmiä vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan arvoihin sekä toimijoiden ja yhteisöjen tarpeisiin.

Vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (Responsible Research and Innovation, RRI) näkökulma nostaa esille sen, että TKI-toiminnassa tulisi ennakoida toiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan entistä laajemmin ja edesauttaa entistä paremmin eettisyyttä, tasa-arvoa ja avointa innovaatiota. Olennaista on myös ottaa yhteiskunnan eri toimijat, mukaanlukien kansalaisten, mukaan TKI-toimintaan. Näin lisätään yhteiskunnan ymmärrystä innovaatioihin.

Hankkeen aikana Pirkanmaalla on kehitetty vastuullisuuden arvioimista innovaatiorahoituksessa. Kehitetty vastuullisuuskriteeri on ollut käytössä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitushauissa siitä lähtien. Vastaavaa vastuullisuuden arviointikriteeristöä innovaatiorahoituksessa ei ole käytössä Suomessa tai Euroopassa.

Hanke toteutetaan vuosina 2017 - 2021 ja Pirkanmaalta siinä ovat mukana Pirkanmaan liitto sekä Tampereen yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaalle kohdistuu vajaa 240 000 euroa. Hankekumppanialueet Pirkanmaan lisäksi ovat Italiasta (hankevetäjä), Irlannista, Kreikasta, Saksasta, Ranskasta, Romaniasta ja Espanjasta.

Lue juttu MARIE-hankkeen tuloksista täältä.

Lisätietoja:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Marie-hankkeen englanninkielisille sivuille pääset tästä linkistä.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle