Hyppää sisältöön

Ideahaku: Lähetä hankeideasi Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaan 7.12.2020 mennessä

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto etsii ensi vaiheessa hankeideoita, joita voidaan myöhemmin rahoittaa kansallisilla ja EU:n kehittämisvaroilla.

Pirkanmaan liitto avaa haun, jolla etsitään hankeideoita Pirkanmaalla laaditun selviytymissuunnitelman kehittämiskokonaisuuksien toimeenpanoa varten. Hankeideoita on mahdollista myöhemmin rahoittaa kansallisilla ja Euroopan Unionin kehittämisvaroilla (EAKR).

Lue lisää Pirkanmaan selviytymissuunnitelmasta tämän linkin takaa.

Hankeidea on lyhyt kuvaus tavoitellusta toiminnasta. Hankeideat esitellään ideahakulomakkeella.

Lataa ideahakulomake tämän linkin takaa.

Lomake ei ole saavutettava. Jos haluat apua lomakkeeseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteys alla oleviin henkilöihin.

Hankeideat arvioidaan ja idean esittäjille annetaan alustava palaute hankeideasta.

Varsinaiset rahoitushaut avataan vuoden 2021 puolella. EAKR-haku on tarkoitus avata tammikuussa. Haku päättyy näillä näkymin helmikuussa.

Kansallista rahoitusta koskeva haku avataan tämänhetkisen arvion mukaan EAKR-haun päättymisen jälkeen kevään 2021 aikana.

Hankkeiden tulee olla toteutettuna vuoden 2023 kesään mennessä.

Varsinaisiin hakuihin voi jättää hakemuksen vaikkei olisikaan osallistunut ideahakuun.

Ideahaun tavoitteena on ohjata hankeideoitten tekijät hakemaan rahoitusta siihen parhaiten sopivasta rahoitusmuodosta. Tavoite on myös antaa sparraavaa palautetta varsinaisia hakuja varten.

Hankeideat tulee toimittaa ideahakulomakkeella Pirkanmaan liittoon 7.12.2020 klo 15 mennessä sähköpostiin ideahaku@pirkanmaa.fi. Lomakkeen tulee olla allekirjoitettu.

Euroopan aluekehitysrahoitus ja kansallinen rahoitus

EAKR-rahoituksella voidaan rahoittaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia toimintalinjan 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) mukaisia hankkeita. Jo ideavaiheessa on hyvä tutustua siihen, millaisen toiminnan rahoittamiseen EAKR-rahoitus soveltuu – se mahdollistaa täsmällisemmän palautteen hankeideasta.

Siirry rakennerahasto-ohjelmaan tästä linkistä.

Kansallista rahoitusta voidaan myöntää alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä koskeviin hankkeisiin, kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskeviin kehittämishankkeisiin ja muihin kehittämishankkeisiin alueen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi. Investointien osuus voi kansallisesti rahoitetuissa hankkeissa olla enintään puolet hankkeen kustannuksista.

Lisätietoja hausta antavat

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit