Hyppää sisältöön

Hankkeiden avulla kohti vihreää ja digitaalista siirtymää

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto toteuttaa tavoitetta myöntämällä EU-rahoitusta maakunnan toimijoiden hankkeisiin. Tavoitteena on saada aikaan jatkossa isoja ja vaikuttavia hankekokonaisuuksia.

Vihreä ja digitaalinen siirtymä on Suomen ja Pirkanmaan suuri tulevaisuuden mahdollisuus. Myös Euroopan unioni ohjaa jäsenmaita tähän suuntaan.

Pirkanmaan liitto toteuttaa tavoitetta myöntämällä EU-rahoitusta maakunnan toimijoiden hankkeisiin. Tavoitteena on saada aikaan jatkossa isoja ja vaikuttavia hankekokonaisuuksia. Hankkeiden hyväksymisen ohjenuorana on maakuntaohjelma ja siihen sisältyvä älykkään erikoistumisen strategia.

Pirkanmaan liitossa on käynnissä myös omia EU-hankkeita, joiden rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta tai esimerkiksi kansainvälisen yhteistyön Interreg-ohjelmista.

- Saamme kansainvälisten hankkeiden avulla resursseja maakunnan kehittämiseen ja uusiin avauksiin, maakuntaohjelman kärkien mukaisesti. Pohdimme omiin hankkeisiin osallistumista tarkasti. Hankkeet eivät saa olla yksittäisiä tai sirpaleisia vaan niiden pitää liittyä sekä liiton toiminnan että maakunnan kehittämisen laajempiin tavoitteisiin, aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen sanoo.

- Niiden avulla pystymme saamaan Pirkanmaalle uutta tietoa ja osaamista sekä myös jakamaan pirkanmaalaista osaamista maakunnasta ulospäin.

Yhteispelillä kestävää vihreää kasvua

Pirkanmaan liiton omista hankkeista vastaa innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja Petri Räsänen. Hänen mukaansa hankkeet tukevat alueen strategista kehittämistä ja luovat pitkäaikaisia verkostosuhteita

- Olemme valinneet toteutettavat hankkeet erityisesti kahdella perusteella: niiden teemat on tunnistettu tärkeiksi joko hiilineutraali Pirkanmaa 2023-tiekartassa, energiastrategiassa tai digikompassissa ja niiden teemojen edistämisessä on tunnistettu alueellisten kumppanien kanssa liiton täytettäväksi soveltuvia aukkoja, Räsänen kertoo.

Omien hankkeiden punainen lanka näkyy näissä painopisteissä. Liitto on pitkään ollut mukana Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa. Sen tuloksena on syntynyt hiilineutraalitiekartta ja edelleen Pirkanmaalla julkistettiin keväällä maakunnan energiastrategia.

Pirkanmaan liitto on käynnistänyt omalla EAKR-rahoituksellaan vetytaloushankkeen, jonka avulla kartoitetaan vetyteknologiaan liittyviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotarpeita. Lisäksi rakennetaan alueellinen vetyekosysteemi, joka on osa kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Samalla tuetaan vetyinfrastruktuurin kehittymistä alueella.

Kansalaisosallistuminen on oleellinen osa vihreän siirtymän mahdollistamista. Liitto on mukana Itämeren alueen Interreg -ohjelman rahoittamassa We Make Transition -hankkeessa, jossa tunnistetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja toimintaa, sovelletaan murrosareena-menetelmää ja rakennetaan kansalaisyhteiskunnan, julkisen sektorin toimijoiden, yritysten, sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa yhteinen tulevaisuuden kestävyysvisio.

Vielä tämän vuoden ajan liitto on mukana kiertotalouteen liittyvässä CIRCWASTE-hankkeessa, jossa kehitetään ja kootaan työkaluja kunnille, jotka auttavat kunnan oman toiminnan resurssitehokkuudessa, kannustavat jakamistalouteen ja palveluiden ostamiseen tavaran sijaan.

Parhaillaan on käynnistymässä BestDIH-hanke, jonka avulla tuetaan digitaalisten innovaatiohubien kehittymistä, vahvistetaan niiden roolia alueilla. Digitaaliset innovaatiohubit ovat keskeisiä digitalisaation vauhdittajia EU:n digipolitiikassa.

Digitaaliseen ja vihreään siirtymään liittyy VIADUCT-hanke, jolla lisätään ja vauhditetaan tutkimustiedon kaupallistumista ja tutkimuslähtöisiä spin-off- yrityksiä. Pirkanmaalla hanke kehittää Tampereen startup-allianssin toimintaa ja palveluita yhteistyössä Tampereen yliopistoyhteisön kanssa.

Pirkanmaan liitto koordinoi ja rahoittaa myös kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuutta (Innokaupungit) sekä rahoittaa Tampereen ekosysteemisopimuksen hankkeita Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankerahoituksella vauhditetaan erityisesti vähähiilisyyttä, digitaalista teknologiaa ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita.

Interregeistä kaivattua lisävahvistusta

Interreg on Euroopan aluekehitysrahaston kautta rahoitettu ohjelmasarja, jonka tarkoituksena on tukea kansainvälistä yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Pirkanmaalla hankkeita on käynnissä Interreg Europe, Interreg BSR (Itämeren alue) sekä Interreg Central Baltic -ohjelmissa.

Pirkanmaan liitto on ollut ja on parhaillaankin mukana kumppanina useissa Suomen Itämeri-instituutin vetämissä hankkeissa. Instituutti auttaa Itämeren alueen ja eurooppalaisen yhteistyön hankkeiden ideoinnissa ja hallinnoitaessa hankkeita muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Instituutilla on erikoisosaamista Interreg- ja Horisontti 2020 -ohjelmista.

Pirkanmaan liitto on Matti Lipsasen myötä Interreg BSR-ohjelman ytimessä. Hän edustaa Suomen maakuntia ohjelman rahoituspäätökset tekevässä seurantakomiteassa. Hän on myös Suomen kansallisen Interreg BSR -ryhmän puheenjohtaja. Petri Räsänen puolestaan tuo liiton hanketyöhön innovaatioiden, ekosysteemien ja digitaalisuuden näkökulman.

Pirkanmaan liitto on mukana seuraavissa hankkeissa:

Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori (AKKE)
Innokaupunkien vaikuttavuusloikka (EAKR)
CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (LIFE)
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta (LIFE)
We Make Transition! (Interreg BSR)
BestDIH (Interreg Europe)
Rec4EU (Interreg Europe)
ViaDuct (Interreg Europe)
PLASTIX (Interreg Europe)

Katso hankkeiden selostukset tämän linkin takaa.

Rakennerahastot, interreg-ohjelmat

Mikä on maakuntaohjelma, katso juttu tämän linkin takaa.

Mikä on vihreä ja digitaalinen siirtymä? Se tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista digitaalisten ratkaisujen avulla.

Kaikki artikkelit