Hyppää sisältöön

Energiamurros etenee Pirkanmaalla

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Pirkanmaa on vähentänyt ilmastopäästöjä 31 prosenttia vuoden 2007 tasosta.

Pirkanmaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, mutta miten maakuntamme on tässä matkassa tähän mennessä onnistunut? Tavoitteena on, että ilmastopäästöistä olisi vuonna 2030 vähennetty 80 prosenttia verrattuna vuoden 2007 päästötasoon. Tällä hetkellä olemme onnistuneet Pirkanmaalla pudottamaan päästöjä 31 prosenttia. Paljon on siis vielä kirittävää.

Tämä käy ilmi uudesta selvityksestä Kohti hiilineutraalia Pirkanmaata, joka on valmistunut Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Päästövähennysten tilannetta tarkastellaan liikennevalomallilla seuraavissa teemoissa: liikenne ja liikkuminen, yhdyskuntarakenne ja rakentaminen, maa- ja metsätalous, energiantuotanto ja energiatehokkuus, elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut sekä hiilinielut ja kompensointi. Lisäksi kerrotaan esimerkkejä toteutetuista toimista.

Pirkanmaan liikennevalojen yleisväri on keltainen, kun tarkastellaan Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan toimenpiteiden etenemistä vuosien 2020–2022 välillä. Väri kertoo, että työ on aloitettu ja suunta on oikea.

Energiatuotannon ja energiatehokkuuden teema on jo vihreällä. Kaukolämpö on ollut merkittävä päästölähde, mutta nyt esimerkiksi Tampereen Naistenlahti 3:n investoinnin myötä kaukolämmön päästöt tulevat vähenemään.

- Kunnat ovat tehneet suuria energiainvestointeja. Energiatehokkuutta on lisätty uudis- ja korjausrakentamisessa – on lisätty aurinkopaneeleja sekä lämpöpumppuja. Kunnissa on jo työn alla merkittäviä ilmastotekoja, projektipäällikkö Katja Alakerttula Pirkanmaan liitosta kertoo.

Energia-ala käy Pirkanmaallakin läpi murrosta. Pirkanmaalla on otettu harppaus pois fossiilisesta energiasta ja investoinnit ja toimintatavat ovat muuttumassa. Pirkanmaalle laadittiin myös viime keväänä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa energiastrategia. Vuoteen 2030 asti ulottuvan energiastrategian visiona on, että vuonna 2030 Pirkanmaalla on fossiiliton, energiatehokas ja luotettava energiajärjestelmä, joka on ympäristöystävällinen ja oikeudenmukainen.

Erilaisten vihreän siirtymän hankkeiden määrä Pirkanmaalla on voimakkaassa kasvussa ja erityisesti energiamurros tapahtuu koko ajan. Pirkanmaalle on laadittu päästövähennyspolku, jonka avulla osaltaan seurataan maakunnan toimien etenemistä osana yhteistä ilmastotyötä, missä myös korostuu energiahankkeiden merkitys, kertoo johtava ilmastoasiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta

- Elinkeinoelämä edistää vastuullisia ratkaisuja mm. kiertotalouden avulla. Kiertotalous tuo konkreettisesti elinvoimaa kunnille. Hiilinielujen ja kompensaatioteemassa valo hohtaa sen sijaan punaisena. Pirkanmaan hiilinielun tilasta ja tulevaisuudesta käynnistyy selvitys vuoden 2023 aikana, Katja Alakerttula toteaa tuloksista. Selvityksen tulokset ovat odotettavissa alkuvuodesta 2024.

- Tieliikenne on edelleen haastavin sektori, sillä sen päästöjä on vaikea saada alas. Tampereella on tehty hyviä joukkoliikenneratkaisuja, kuten ratikka ja lähijuna. Muualla maakunnassa liikkumistapojen uudistaminen on haastavaa.

Kohti hiilineutraalia Pirkanmaata on valmisteltu Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa. Hanke saa pääosan rahoituksestaan Euroopan unionin Life-ohjelmasta.

Täältä myös lisätietoa:

Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus rahoittavat maakuntaa kehittäviä hankkeita useista rahoitusinstrumenteista. Hankkeita pääsee katsomaan täältä.

Pirkanmaalla on työn alla monia ilmastotekoja. Niitä kerätään Suomen ympäristökeskuksen Kestävyysloikka-palveluun.

Lisätietoa vihreän siirtymän edistämisestä ELY-keskuksissa

Kokonaisuudessa vihreän siirtymän sateenvarjon alla tehtävällä työllä tavoitellaan seuraavia maakunnallisia vaikutuksia:

  • Pirkanmaan päästöt vähenevät.
  • Pirkanmaalaiset toimijat hyödyntävät vihreän siirtymän mahdollisuudet - nyt ja tulevaisuudessa.  
  • Pirkanmaan aluetalous ja TKI-toiminta vahvistuvat.
  • Yhteistyön voima vauhdittaa alueen vihreää siirtymää. Kannamme kaikki korsia vihreän siirtymän kekoon.
  • Systeeminen ajattelu lisääntyy organisaation ulkoisessa ja sisäisessä toimintaympäristössä.

Hiilineutraali Pirkanmaa -sivu

Kohti hiilineutraalia Pirkanmaata -selvitys

Lisätiedot:

  • Kehittämispäällikkö Liisa Hyttinen

    Vastuullani on vihreän siirtymän edistäminen ja kokonaisuuden koordinointi. Painopisteet ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous sekä energia. Kehitän teemaan liittyen alueen yhteistyöverkostoja ja toimin siltana kansallisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin.

Pirkanmaan ELY-keskus: Johtava ilmastoasiantuntija Soili Ingelin, p. 0295 036 333

Kaikki artikkelit