Hyppää sisältöön

Digitaalisen terveys- ja hyvinvointiteknologian yhteistyöverkosto vauhdittamaan kotimaista innovaatiotoimintaa

| Hankkeet ja selvitykset

Suomi on digiosaamisen kärkimaa ja edelläkävijä digitaalisissa sote-palveluissa. Kansainvälinen menestys edellyttää kuitenkin lisää kotimaista yhteistyötä ja aktiivisuutta EU-tasolla.

Terveys- ja hyvinvointiteknologian laaja kenttä kattaa niin terveystiedon hyödyntämisen, lääketieteellisen kuvantamisen kuin kuluttajien hyvinvointiteknologian kaltaiset ratkaisut. Digitaalisten terveys- ja hyvinvointiteknologioiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi halutaan rakentaa kansallinen avoin ja laaja yhteistyöverkosto, jota digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkosto -hanke valmistelee. Mukaan halutaan tutkimuksen, yrityselämän että terveydenhuoltojärjestelmän edustajia eri kaupungeista.

Osaamisverkoston rakentaminen on yksi Innokaupunkien vetovastuuhankkeista, joilla vauhditetaan kansallista innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä. Vaikuttamisen lisäksi hankkeella halutaan myös nopeuttaa hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamista ja edistää kansainvälisen rahoituksen saamista yhteishankkeille.

Kuuden toimijan ryhmähankkeen toteuttajia ovat Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen korkeakoulusäätiö, Kuopio Health, ja Helsinki Partners Oy.

Digitaalisella terveys- ja hyvinvointiteknologialla tähdätään maailmalle – yhteistyöverkosto vauhdittaa kotimaista innovaatiotoimintaa - Innokaupungit

Digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian vetovastuuhanke
Toteutusaika: 1.9.2023-31.12.2024
Kokonaiskustannukset: 467 357 €
EAKR- ja valtion tuen määrä: 346 737 €

Digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian vetovastuuhanke on yksi kuudesta Pirkanmaan liiton rahoittamasta Innokaupunkien vetovastuuhankkeesta. Pirkanmaan liitto rahoittaa Innokaupunkien vetovastuuhankkeita ja toimii kokonaisuuden koordinaattorina Suomessa.

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit