Hyppää sisältöön

CO-CHANGE - systeemisillä muutoksilla kohti vastuullista innovaatiotoimintaa

Hankkeen tavoitteena on lisätä alueellista kapasiteettia johtaa niitä systeemisiä muutoksia, joita vastuullinen innovaatiotoiminta edellyttää. Pirkanmaa on hankkeessa pilottialue.

Co-change-hankkeen logo, jossa EU -lippu sekä teksti, että hanke on rahoitettu Horisontti2020-ohjelmasta

Co-Create Change in Research Funding and Performing (CO-Change) -hankkeen tavoitteena on lisätä alueellista kapasiteettia johtaa niitä systeemisiä muutoksia, joita vastuullinen innovaatiotoiminta osaltaan vaatii.

Hankkeessa tehdään laajaa analyysiä systeemisen muutoksen vaatimuksista ja kumppanialueilla järjestetään change lab -tyyppisiä alueellisia foorumeita. Niissä eri sidosryhmät ja kansalaiset saavat mahdollisuuden osallistua TKI-toiminnan kehittämiseen.

Pirkanmaa on hankkeessa alueellinen pilotti. Kahteen edelliseen Pirkanmaan liiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankehakuihin on lisätty vastuullisuuden valintakriteeri. Vastuullista TKI-toimintaa on siis painotettu hankkeiden arvioinneissa aiempaa enemmän. Nyt tavoitteena on kerätä kokemuksia tästä kokeilusta ja kehittää vastuullisuuden arviointia eteenpäin. Toimenpiteet mahdollistavat kriteeristön kehittämisen tulevaa EU-rahoituskautta varten.

Hanketta vetää Austrian Institute of Technology Itävallasta. Kaikkiaan mukana on kahdeksan partneria – Itävallan lisäksi Suomesta, Unkarista, Espanjasta, Hollannista ja Serbiasta. Suomesta mukana ovat VTT ja Pirkanmaan liitto. Hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa ja se kestää kolme vuotta.

H2020-rahoitteisen hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa, josta Pirkanmaan liiton osuus on 40 000 euroa ja VTT:n 291 000 euroa.

Lisätietoja:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle