Hyppää sisältöön

Ammattikoulutuksella vahvoja osaajia yrityksiin

| Blogi, Pirkanmaan liitto

TYRSKY-hanke on suuren toimijajoukon vahvan yhteistyön voimannäyte ja kattaa koko Pirkanmaan maakunnan.

Ammattikoulutuksen ydintä on työelämään hyvin valmentava koulutus. Juuri tähän pureutuu Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettu TYRSKY-hanke. Hanke on suuren toimijajoukon vahvan yhteistyön voimannäyte ja kattaa koko Pirkanmaan maakunnan.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen luo käytännön pohjaa tarvittavalle käytännön osaamiselle ja sen kehittämiselle. TYRSKY-hankkeen tavoitteena on kehittää työelämässä tapahtuvaan oppimiseen tukea, joka huomioi opiskelijoiden ja yritysten erilaisia tarpeita. Osa opiskelijoista on jo lähes valmiita työntekijöitä ja osa tarvitsee enemmän tukea ja ohjausta. Osaaminen on keskeinen väline sekä parempaan työllisyyteen että menestyvään yritystoimintaan.

TYRSKYn erityisenä vahvuutena on se, että siinä ovat mukana alueen isot ja pienet kouluttajat. Tämä on hieno pirkanmaalainen tapa toimia ja ratkaista haasteita.

Hanketta toteuttavat SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Ahlman, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Aitoon Koulutuskeskus, Kiipulan ammattiopisto, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Varalan Urheiluopisto sekä Ammattiopisto Luovi. Yrityksiä edustavina yhteistyötahoina ovat mukana Pirkanmaan yrittäjät ja Tampereen kauppakamari.

Suuri osa työpaikoista on yrityksissä ja tästä syystä yritysten rooli on hankkeessa aivan keskeinen. TYRSKYn yrityksille suunnattu aloitustapahtuma järjestetään verkossa 24.3.2021 klo 15-18.

Katso ohjelma tämän linkin takaa tyoelamanrajapinta-sivustolta ja ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterissa!

Isosti yhdessä!

Hanke oli keskeisenä toimenpiteenä valtion ja Pirkanmaan välisessä Siltasopimuksessa, jolla etsittiin toimivia ratkaisuja työvoimapulaan. Hankkeen valmistelu käynnistyi syyskuussa 2019 Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten sekä Pirkanmaan liiton yhteisideoinnilla. Keskustelu vahvistui pian alueen yhteistyöhakuisten yrittäjäjärjestöjen, Tampereen kauppakamarin ja Pirkanmaan yrittäjien kanssa.

Yhteinen päämäärä oli kirkas. Lokakuussa keskusteluun kutsuttuina olivatkin sitten myös kaikki Pirkanmaan ammatilliset kouluttajat.

Alueen toimijat päättivät rakentaa suuren yhteishankkeen, joka tähtää kunnianhimoisesti ammattikoulutettavien parempaan työssäoppimiseen, koulutuksen keskeytysten minimointiin, osaavaan työvoimaan alueen yrityksille, työllisyysasteen nostoon ja hyvinvoinnin kasvuun alueella.

Pirkanmaan liitto rahoitti hankevalmistelutyötä tukevan hankkeen (AIKO-rahoitus). Tämän turvin verkosto valmisteli yhteisen ESR-hakemuksen keväällä 2020. Ilman valmistelurahoitusta ei näin laaja, koko maakunnan ja kaikki tekijätahot kattava suunnitelma olisi syntynyt. Tämän jälkeen Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä yksimielisesti tuki hanketta ja ELY-keskus teki myönteisen rahoituspäätöksen vuoden 2020 kesällä. Alueen toimijoiden yhteinen tavoite ja hyvä yhteistyökyky olivat hankkeen toteutumisen vankka perusta.

Näin siis syntyi TYRSKY-hanke, jonka kehittämisen ytimessä on työelämä. Hankkeessa yrittäjät, opiskelijat ja kouluttajat heittävät kyynärpäätervehdyksiä toisilleen. Vastaavaa laajaa alueellista yhteistyötä ja yhteisiä hanketarinoita tarvitaan Pirkanmaalle lisää.

Vaikuttavia, laajoja kehittämishankkeita mahdollistaa myös 15.3. avautuva REACT-EU-rahoitus. Siihen voit tutustua tämän linkin takaa.

Kirjoittajat:

Kristiina Karppi, aluekehityspäällikkö Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Työnkuvana Pirkanmaan aluekehittämisteemojen konkreettinen edistäminen yhteistyöllä ja rahoituksella.

Marko Koskinen, kehityspäällikkö Pirkanmaan liitossa. Mottona osaavampaa, kiinnostavampaa ja saavutettavampaa Pirkanmaata. Edunvalvontaa maakunnallisella ja kansallisella tasolla, monipuolisen yhteistyön keinoin.

TYRSKY= Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä. Hankkeen aikataulu 1.9.2020 – 31.8.2023

Kuva: SASKY koulutuskuntayhtymä

Uudistuva työelämä vaatii uudenlaista osaamista. Hanketta avaava haastattelu löytyy tämän linkin takaa.

Kaikki artikkelit