Hyppää sisältöön

Uudistuva työelämä vaatii uudenlaista osaamista

| Edunvalvonta, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Hanke liittyy valtion ja Pirkanmaan väliseen Siltasopimukseen, jolla etsittiin toimivia ratkaisuja työvoimapulaan.

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä on yhdeksän pirkanmaalaisen ammatillisen oppilaitoksen yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on helpottaa työelämän ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä. Hanketta koordinoi SASKY koulutuskuntayhtymä. Saskyn lisäksi hanketta on toteuttamassa Valkeakosken ammattiopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Varalan urheiluopisto, Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Ahlman ja Tredu. Lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen kauppakamarin ja Pirkanmaan Yrittäjien kanssa.

Projektipäällikkö Jaana Koivisto, mikä on TYRSKY-hankkeen tavoite?

– Ammatillinen koulutus uudistui kolme vuotta sitten ja pystyy nyt tarjoamaan työelämälle joustavaa kumppanuutta esimerkiksi yritysten henkilökunnan osaamisen kehittämisessä tai vaikkapa opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa. TYRSKYn tehtävänä on levittää tätä tietoa ja yhdenmukaistaa mukana olevien oppilaitosten työelämän palveluprosessia sekä kehittää tapoja prosessien jatkuvaan arvioimiseen. TYRSKY pyrkii lisäämään koulutuksen ja työelämän arjen kumppanuuksia ja edistämään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista kehittämällä ohjausta sekä ohjauksen digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa.

TYRSKYn tavoitteita toteutetaan verkostossa pienryhmissä. Kaikissa toimenpiteissä huomioidaan myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja hankkeen aikana toteutetaan myös mentorointiopas kohdennetusti erityisen tuen tarpeisten opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuvan oppimisen avuksi.

– TYRSKYn tehtävänä on julistaa viestiä jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Hankkeessa tehdään tietopaketti uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta kohdennettuna erityisesti heille, joiden edellisistä opinnoista on jo aikaa. Tämä auttaa pienentämään kynnystä opintojen aloittamiselle. TYRSKY toimii osaamisen kehittämisen ekosysteemin, yhteistyöverkoston kokoajana. Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä vastuut ja toimintamallit yhteistyön luontevaan jatkumiseen koulutuksen kehittämiseksi yhdessä työelämän kanssa ovat selkeät, Jaana Koivisto summaa.

Yhteistyö on tärkeä osa hankkeen toteuttamistapaa. Hankeverkosto on tehnyt paljon töitä rakentaakseen yhteistyölle hedelmällistä pohjaa. TYRSKY on olemassa juuri yhteistyön edistämiseksi ja siksi on tärkeää, että yhteistyöstä muodostuu kiinteä osa arkea jo hankeaikana.

– Hankkeen alkutaipaleella olemme pohtineet yhteisiä arvojamme ja yhteistä viestiämme, jonka haluamme TYRSKYstä ja sen tavoitteista välittää. Teemme työtä pienryhmissä, jotka toimivat hankkeen tavoitteille eräänlaisina työrukkasina. Koko hankeverkostolla tapaamme kuukausipalavereissa ja kahden viikon välein toteutettavissa Tiedottajan teehetkissä. Meillä on myös Hyvät käytännöt-tapaamisia kuukauden välein ja niissä opimme toisiltamme uusia toimintatapoja ja saamme verkostolta hyviä vinkkejä, Jaana Koivisto kertoo.

Hanketta toteuttavat koulutuksenjärjestäjät ovat keskenään hyvin erilaisia, mikä tuo verkostoon paljon värikkyyttä.

– Ensimmäinen oppi yhteisen TYRSKY-matkamme alussa on ollut nimenomaan se, kuinka erilaisia me todella olemmekaan. Ja se on meille valtavan suuri vahvuus, koska toimiessamme yhdessä, opimme toisiltamme koko ajan. Verkostoomme kuuluu esimerkiksi kolme erityisoppilaitosta, joiden kokemusta ohjauksesta tullaan hyödyntämään verkoston oppilaitoksille järjestettävissä koulutuksissa. Jokaisella hankkeemme oppilaitoksista on myös omat tapansa palvella työelämää. Pyrkimyksemme on yhtenäistää tätä toimintatapaa työelämälle helpommin saavutettavaksi ja sen toteuttamiseksi kartoitamme verkoston parhaat käytännöt ja otamme ne yhteiseen käyttöön, Koivisto tuumii.

TYRSKY tarjoaa työelämälle mahdollisuuden päästä mukaan kehittämään ammatillista koulutusta työelämän tarpeita parhaiten palvelevaksi. Tulevaisuudessa TYRSKY tulee tarjoamaan yrityksille myös yhden kanavan, jonka kautta olla yhteydessä kaikkiin hankkeessa mukana oleviin yhdeksään oppilaitokseen.

Teksti: Metti Vuosku
Kuva: SASKY koulutuskuntayhtymä

Katso TYRSKY-hankkeen esittelyvideo (osa 1) tämän linkin takaa.

Kaikki artikkelit