Hyppää sisältöön

Akkukemiasta kärkiala kaupunkien yhteistyöllä

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset

Suomi tavoittelee maailmanluokan tunnettuutta akkukemian osaajana. Osaamista ja yhteistyötä tarvitaan kansallisesti ja kansainvälisesti hiilineutraalin sähköntuotannon toteutumisessa. Akkukemian vetovastuuhanke on yksi kuudesta Pirkanmaan liiton rahoittamasta Innokaupunkien vetovastuuhankkeesta.

Liikenteen ja yhteiskuntien sähköistäminen on matkalla kohti tavoitetta hiilineutraaliudesta. Akkuteknologia ja sähköntuotanto ovat keskeisessä roolissa tavoitteen toteutumisessa. Akkukemian innovaatioita tarvitaan puolestaan akkujen keston parantamisessa, raaka-ainesaatavuuden ratkaisemisessa sekä sähkön varastoinnin kehittämisessä.

Kokkolan kaupunki lähtee vetämään päätoteuttajana Innokaupunkien vetovastuuhanketta akkukemian arvoketjun vahvistamiseksi. Akkukemian vetovastuuhanke pohjautuu kansalliseen akkustrategiaan 2025 ja sen kansallisiin visioihin ja tavoitteisiin akkuarvoketjussa, erityisesti akkukemikaalien valmistuksessa. Suomi haluaa olla kansainvälisesti tunnustettu osaaja akkukemian arvoketjuissa.

Hankkeessa kehitetään akkuarvoketjun alkupään osaamista. Yhteistyötä edistetään yhdessä Vaasan, Porin, Turun, Lappeenrannan, Jyväskylän ja Kuopion kanssa. Toisissa kaupungeissa korostuu akkukemian kierrätys, toisissa teollisuusaluenäkökulma tai vesien käsittely.

Tarkoitus on välttää päällekkäistä tekemistä ja erottaa alueiden erityisosaaminen, jota voidaan yhteistyöllä hyödyntää laaja-alaisesti sekä tavoitella kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä alan ekosysteemille. Tämä lisää investointeja, yritysten vetovoimaa ja työvoiman saatavuutta.

Vetovastuuhankkeen toinen osatoteuttaja on Oulun yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, joka vastaa toimenpidekokonaisuudesta, joka pitää sisällään kansainvälisen akkukemian kärkiosaamisen vahvistamisen sekä vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämisen

Centria-ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ovat hankkeen muut osatoteuttajat, jotka keskittyvät kansallisen ja alueellisen osaamisen vahvistamiseen ja markkinointiin. Keskiössä on akkuarvoketjua soveltavan TKI-, teknologiasiirron ja palvelutoiminnan alalla palvelevan, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän oppilaitosten verkoston rakentaminen.

Akkukemian vetovastuuhanke

Toteutusaika: 1.8.2023-31.7.2025
Kokonaiskustannukset: 259 188 €
EAKR- ja valtion tuen osuus: 194 390 €


Pirkanmaan liitto rahoittaa Innokaupunkien vetovastuuhankkeita ja toimii kokonaisuuden koordinaattorina Suomessa.

Kuva: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius


Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit