Hyppää sisältöön

Yritysten EU-rahoitus halutaan kolminkertaistaa

| Hankkeet ja selvitykset

Business Tampere Oy:n hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta kansainvälisten tutkimus- ja kehitysohjelmien hyödyntämisestä maakunnan osaamiskärkien resursoimiseksi.

Pirkanmaalle halutaan hankevalmistelutoimijoiden pooli, jota alueen ekosysteemien toimijat voivat hyödyntää, kun on tarve kasvattaa omaa EU-hankekyvykkyyttä. Erityisesti pyritään kasvattamaan Pirkanmaan saantoa suorista EU-rahoituslähteistä, kuten Horisontti-ohjelmasta.

Business Tampere Oy vetää hanketta, jonka tavoitteena on tukea yritysten EU-rahoituksen kolminkertaistamista puiteohjelmakauden 2021–2027 aikana. Hankkeessa kartoitetaan alueen relevanteimmat kasvuekosysteemit. Niistä muutamiin kohdennetaan muun muassa aktivointitilaisuuksia, sparrausta ja yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä.

Pirkanmaan liitto myönsi Business Tampere Oy:n Pirkanmaan EU-kyvykkyyden kasvattaminen uudelle tasolle (PEUKKU) -hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta 96 000 euroa. Business Tampere rahoittaa hanketta 26 000 eurolla.

Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta kansainvälisten tutkimus- ja kehitysohjelmien hyödyntämisestä maakunnan osaamiskärkien resursoimiseksi. Tätä kautta edistetään alueen osaamiskärkiin perustuvien elinkeinojen uudistumista ja kilpailukykyä. Hanke suuntaa keskeisten ekosysteemien toimintaa systemaattisesti eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön suuntaan, joka vahvistaa ja uudistaa ekosysteemejä ja luo sitä kautta kasvun edellytyksiä.

Lisätietoja:

Business Tampere Oy: Senior Business Advisor, EU Funding Jari Ahola, p. 040 505 2230, jari.ahola@businesstampere.com

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit