Hyppää sisältöön

Ympäristövastuullinen voittaja

| Blogi, Pirkanmaan liitto

Yhteiskunta, jossa eriarvoisuus kasvaa tai jossa ei ole taloudellisessa toiminnassa menestymisen edellytyksiä, ei voi selviytyä pidemmän päälle ympäristöllisistä velvoitteistaankaan.

On helppoa voittaa kisa siitä, kuka lupaa eniten, mutta erittäin vaativaa voittaa kisa todellisista tuloksista. Kaikki poliittiset puolueet, etujärjestöt, kauppaketjut, valtion ja maanosat ovat julkistaneet mitä hienoimmilta kuulostavia lupauksia paremmasta ja ympäristövastuullisesta tulevaisuudesta.

Eurooppalaisessa ajattelussa ympäristövastuullisuus sisältää luonnonympäristökriteerien lisäksi aina myös taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Ajatuksena on, ettei sellainen yhteiskunta, jossa eriarvoisuus kasvaa tai jossa ei ole taloudellisessa toiminnassa menestymisen edellytyksiä, voi selviytyä pidemmän päälle ympäristöllisistä velvoitteistaankaan.

Yhtälö ei ole helppo, mutta hyvinkin ratkaistavissa. Perinteisen pelkistetyn ajattelun mukaan tarvitaan aina vähintään kolmea asiaa. Ensimmäisenä näistä on osaaminen, toisena vastuullista tekemistä arvostava ja sitä vaativa väestö ja kolmantena uudistuskykyinen ja -haluinen elinkeinoelämä. On selvää, että tarvitaan yhteiset, mielellään vähintäänkin eurooppalaiset, pelisäännöt ja normit.

Meillä Pirkanmaalla on hyvät edellytykset olla tässä kehityksessä suomalaisia edelläkulkijoita. Monella hiilijalanjälkimittarilla mitatulla lohkolla Ruotsi on meitä edellä, mutta hekin ovat saavutettavissa. Tässä kisassa yhdyskuntarakenteemme energian tuotannossa olemme polulla, jonka ansiosta ero saadaan suurelta osalta kurotuksi umpeen. Erittäin vanhan autokalustomme vuoksi liikenteen vastaava kehitys ei tapahdu hetkessä. Tälläkin alueella olemme hyvin liikkeellä ja erityisesti julkisessa liikenteessä suunta on erittäin hyvä.

Pirkanmaan maakunta ja melkein kaikki Pirkanmaan kunnat ovat niin kutsuttuja HINKU-kuntia. Tämä tarkoittaa, että kunnat ja maakunta omissa strategiatöissään etsivät parhaita polkuja kohti riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista. Uudetkaan energian tuotantomuodot eivät ole ongelmattomia. Rakennettaessa suuria tuulivoimapuistoja tai tuotettaessa geotermistä energiaa, on näillä paikallisesti kielteiseksi koettuja vaikutuksia. Pirkanmaalta onneksi löytyy ja on maakuntakaavassa osoitettu alueita, joilla häiriöt ovat hallittavissa.

Positiivinen muutos on meneillään ja voittajia siinä ovat ne alueet ja yritykset, jotka uskaltavat kulkea etujoukoissa.

Kaikki artikkelit