Hyppää sisältöön

Yhteistyön digitaalisten muutosten vauhdittaminen aiheena Timisoarassa

| Blogi, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

BEST DIH -projektin kumppanit ja sidosryhmät kokoontuivat marraskuussa hankekonsortion toiseen alueiden väliseen työpajaan Romanian Timisoarassa.

West Regional Development Agencyn isännöimän tapaamisen tarkoituksena oli syventää ymmärrystä yhteistyöprojekteista (eurooppalaisten) Digitaalisten Innovaatiohubien ja Pk-yritysten edustajien välillä. Tarkoitus oli selvittää, miten kumppanuudet edistävät innovaatioita, lisäävät kilpailukykyä ja luovat pohjaa digitaaliselle uudistumiselle.

Tapaamisten aikana järjestettiin kolme paneelikeskustelua, jotka keskittyivät alueelliseen kehykseen digitaalisen muutoksen tukemisessa, yhteistyöhankkeisiin DIH/EDIH:ien ja pk-yritysten edustajien välillä sekä digitaalisen muutoksen parhaisiin käytäntöihin erityisesti Länsi-Romanian alueella.

Pirkanmaan liitosta mukana oli BEST DIH -hankkeen projektipäällikkö Nadja Nordling. Verkostotapaamisen aikana saatiin myös tilaisuus ryhmäkuvaan kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Päivä tarjosi mahdollisuuden verkostoitumiseen ja uusiin ideoihin yhteistyön mahdollisuuksista digitaalisen tulevaisuuden edistämisessä.

Suomesta esimerkkinä sukellettiin Sustainable Industry X -aloitteeseen sekä erityisesti SIX Valmistusklubiin yhteistyömallina, joka tuo yhteen yrityksiä ja tutkijoita tarkastelemaan uusia teknologioita, prosesseja ja hyviä käytäntöjä. Iso kiitos Business Tampereelle edustamisesta tapaamisessa!

Ohjelmaan kuului myös projektikumppaneiden opintovierailut Länsi-Romanian innovatiivisissa yrityksissä.

Mikä Best DIH -hanke?

Best DIH on Interreg Europe -hanke. Sen päätavoitteena on edistää alueellisten kehityspolitiikkojen toteuttamista digitaalisen muutoksen tukemiseksi. Projekti toteutetaan vuosina 2023–2027 ja siihen osallistuu kuusi projektikumppania: Galicia Innovation Agency (Espanja), Pannon Business Network Association (Unkari), Province of Overijssel (Alankomaat), Pirkanmaan liitto (Suomi), ART-ER Joint Stock Consortium Company (Italia), and West Regional Development Agency (Romania).

EDIH = Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs) eli digitaali-innovointikeskittymät ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina.

DIH = Digitaalinen innovaatiokeskittymä

SIX = tamperelaislähtöinen kansallinen aloite, jonka tavoitteena on Suomen teollisuuden suorituskyvyn ja kestävän kasvun edistäminen innovaation ja tiedon avulla.

  • Projektipäällikkö (VIADUCT & BEST DIH -hankkeet) Nadja Nordling

    Kehitän TKI-yhteistyöverkostoja ja digitaalisen ja vihreän siirtymän innovaatioekosysteemejä tutkimuksen kaupallistamista ja digitaalista siirtymää tukevissa hankkeissa. Uudistavat innovaatioekosysteemit, toimiala- ja tieteenalarajat ylittävä tutkimus- ja innovaatiotoiminta.

Kuvat: BEST DIH -hanke / Romania

Kaikki artikkelit