Hyppää sisältöön

Yhteinen koordinaatio tuo kuuden maakunnan liikennestrategiaan vaikuttavuutta

| Päätöksenteko, Saavutettavuus ja liikenne

Ensi vuonna puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät ovat Pirkanmaan liitolla.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liittojen yhteinen liikennestrategia valmistui marraskuussa.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Länsi-Suomen maakuntien yhteisen liikennestrategian. Lisäksi maakuntahallitus vahvisti, että yhteisen liikennestrategian seurantaa ja koordinointia voidaan Pirkanmaan liiton puolesta järjestää maakuntien esittämällä tavalla.

Länsi-Suomen liikennestrategian seurantaa jatketaan laadinnan aikaisen ohjausryhmän edustuksella. Mukana ovat kuuden maakunnan (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) liitot. Myös valtion edustajia (Traficom, Väylävirasto, ELY) jatkaa seurantaryhmässä.

Ensi vuonna puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät ovat Pirkanmaan liitolla ja vuonna 2022 Keski-Suomen liitolla. Seuraavien vuosien vuorot sovitaan myöhemmin.

Yhteinen liikennestrategia asemoituu maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. Se tunnistaa ja linjaa maakunnille yhteisiä tarpeita, joita voidaan viestiä valtakunnalliselle tasolle.

Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia löytyy tämän linkin takaa.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit