Hyppää sisältöön

Vuoden Kiertopalkinto 2023 Tampereen kaupungille rakentamisen kiertotaloutta edistävälle tontinluovutusmallille

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Pirkanmaan liiton Canemure- ja Circwaste-hankkeiden puitteissa on tehty kestävyysloikka Syken ylläpitämään palveluun Tampereen kaupungin innovaatiosta. Loikkapalvelusta valikoitiin voittajaksi tekemämme loikka, jonka toteutti Tampereen kaupunki.

Pirkanmaa on palkittu kiertotaloudessa!

Vuoden Kiertopalkinnon 2023 saa tänä vuonna Tampereen kaupungilla toteutettu tontinluovutusmalli, jossa kiertotalouskriteereillä vauhditetaan kiertotaloutta ja rakentamisen päästövähennyksiä.

”Valinta oli haastava. Useiden hyvien kiertotalousloikkien seasta valikoitui lopulta voittaja, joka on edelläkävijä rakentamisen kiertotaloudessa. Tampereella toteutettu pilotti kiertotalouskriteerien soveltamisessa tontinluovutuksessa osoittaa merkityksellistä sitoutumista kiertotalouden edistämiseen. Tampereen malli on myös helposti monistettavissa ja se perustuu yhteistyöhön alan toimijoiden kanssa,” sanoo ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä, joka tänä vuonna pääsi valitsemaan voittajan.

”Vuoden aikana saamiemme Kiertotalousloikkien joukossa oli paljon hyviä ehdokkaita, jotka osoittavat, miten moninaisin tavoin kiertotaloutta voi edistää. Halusimme nostaa niistä kaksi esille kunniamaininnoin. Molemmissa korostuvat onnistunut tuotteistaminen sekä vaikuttava viestintä, joka tuo joskus etäisenäkin pidetyn kiertotalousajattelun lähelle ihmistä ja arkea,” sanoo ryhmäpäällikkö ja Circwaste-hankkeen vetäjä Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskuksesta.

Rakentamisen kiertotaloudessa tehdyillä hyvillä esimerkkiratkaisuilla on isoja mahdollisuuksia. Rakentaminen on yksi suurimmista luonnonvaroja käyttävistä sektoreista, jossa toistaiseksi on ollut melko vähän laajasti käyttöönotettuja kiertotalousratkaisuja.

Palkinnon kävi ottamassa Tampereen kaupungin puolesta CANEMURE- ja Circwaste-hankkeiden projektipäällikkö Katja Alakerttula Pirkanmaan liitosta (kuvassa vasemmalla). Kuvassa myös Hanna Savolahti Suomen ympäristökeskuksesta. (Kuva: Katja Lepistö / Suomen ympäristökeskus)

Tampereen kaupunki pilotoi ensimmäisenä Suomessa kiertotalouskriteerejä tontinluovutuksessa kilpailun avulla. Tavoitteena oli kannustaa rakennusalaa kehittämään kiertotalousratkaisuja talonrakentamisessa. Hakijoilta pyydettiin kunnianhimoista kiertotalouskokonaisuutta, jossa talon hiilijalanjälki olisi tavallista taloa pienempi. Päästövähennyksiä haettiin kiertotalousratkaisujen hyödyntämisen kautta. Kiertotalouden mukaisia rakennusosia tuli käyttää mahdollisimman täydellisinä eikä vain betonimurskeena.

Kiertotaloutta pilotoiva tontinluovutus oli menestys, sillä hyväksyttyjä tonttihakemuksia tuli yhteensä 17 kappaletta. Tontinluovutuskilpailun tuloksena syntyy Kissanmaalle Suomen ensimmäinen kiertotaloustalo, jonka rakentaa Pohjola Rakennus Oy Suomi.

”Tontinluovutuksen rooli kiertotaloudessa nähdään tärkeänä myös jatkossa Tampereella. Positiivista on ollut huomata, kuinka tärkeänä yritykset ovat kaupungin tontinluovutuksen kehittämistä pitäneet alan kiertotalouden kehittymisen kannalta. Kaupungilla on tavoite myös tulevaisuudessa satsata kestäviin ja ilmastopositiivisiin ratkaisuihin, kehitteillä on pilotteja mm. vähähiiliseen ja nollaenergiarakentamiseen” sanoo Tampereen kaupungin tonttipäällikkö Aila Taura.

Tampereen malli on konkreettinen esimerkki, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastopäästöjen vähentämistä sekä kestävää hallintoa. Kiertotalouskriteerien sisällyttäminen osaksi tontinluovutuksen ehtoja ohjaa tontilla tapahtuvia toimia useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Malli on myös oiva esimerkki siitä, miten kunnat voivat tarjota mahdollisuuksia yritysten uusille kiertotalouden ratkaisuille, edistäen samalla rakennusalan uudistumista ja kilpailukykyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Konsepti on helposti monistettavissa muidenkin kuntien toimintaan ja uudisrakentamiseen yleisemminkin.

”Kiertotalouden näkökulmasta purettavat rakennukset ovat materiaalipankkeja, joista vapautuvat materiaalit käytetään uudelleen tai kierrätetään. Esimerkiksi uudelleenkäytettyjen ja uudelleenvalmistettujen rakennusosien käyttö voisi tontinluovutuksessa asetettavien kiertotaloustavoitteiden yleistyessä olla arkipäivää jo lähitulevaisuudessa, toki rakentamisen kehittyvät normit ja rakennusten turvallisuus huomioiden,” Muurman sanoo perusteluissaan.

Vuoden kiertopalkinnon lisäksi kunniamaininnan saavat uusioraaka-aineista rakennettu puisto, jonka taustalla on Helsingin kaupungin innovaatiohaaste ja yksi haasteen voittajista EcoUp Oyj sekä Circutus Oy, joka on kehittänyt uuden jakamistaloutta edistävän konseptin Circuttamisen.

Lue loikka: Tontinluovutuskriteereillä vauhtia kiertotalouteen ja rakentamisen päästövähennyksiin

Lisätiedot Pirkanmaan liitossa:

  • Projektipäällikkö (CANEMURE- ja Circwaste-hankkeet) Katja Alakerttula

    Vastaan ilmastonmuutoksen hillintää ja kiertotaloutta edistävistä hankkeista. Seuraan maakunnan hiilineutraaliustavoitteen edistymistä osana Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekarttaa. Työskentelen osana vihreän siirtymän kokonaisuutta.

Kaikki artikkelit