Hyppää sisältöön

VIADUCT tukee tutkimuksen kaupallistamista

Hankkeessa pureudutaan tiedonsiirron ja tutkimuksen kaupallistamisen haasteisiin spin-off -yritysten luomisessa ja vakiinnuttamisessa.

Valorising public research to drive technology transfer and commercialization through creation of spin-off (VIADUCT) on kansainvälinen (Interreg Europe) hanke, jonka päätavoitteena on edistää tiedonsiirtoa ja julkisen soveltavan tutkimuksen kaupallistamista käsittelemällä pääasiallisia esteitä, jotka liittyvät spin-off -yritysten luomiseen ja vakiinnuttamiseen parantamalla tutkimusinfrastruktuuria, edistämällä kokemusten vaihtoa, innovatiivisia lähestymistapoja ja kyvykkyyksien kehittämistä hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi, levittämiseksi ja siirtämiseksi alueellisten politiikan toimijoiden kesken.

Spin-off -yritykset ovat merkittävä innovaatioiden lähde. Ne mahdollistavat tiedonsiirron lisäämisen yliopistojen, tutkimuskeskusten sekä alueellisen tuotantotalouden toimijoiden välillä. Lisäksi spin-off -yritykset tarjoavat laadukkaita työpaikkoja ja korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita, muodostaen keskeisen osan tieteen, teknologian ja innovaation mobilisoinnista. Vaikka spin-off -yritykset tuovat merkittäviä etuja alueelliselle, taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, niiden luominen kohtaa merkittäviä tutkimuksen kaupallistamiseen liittyviä haasteita, joihin lukeutuvat:

  • Tutkijoiden joukossa vallitseva alhainen yrittäjähenkisyys, jossa urasuuntautuneisuus suosii enemmän tutkimusta ja akateemista uraa.
  • Vaikeus tunnistaa tutkimustuloksia, jotka voidaan muuttaa liikeideoiksi.
  • Tutkijoiden ja tutkimusjohtajien liiketoimintataitojen puute.
  • Sääntely, joka ei tue tiedonsiirtoa spin-off-yritysten kautta.
  • Vaikea pääsy rahoitukseen, koska ei ole konkreettisia näyttöjä rahoituksen vakuudeksi.
  • Korkea liiketoimintariski ja markkinoiden epävarmuus tuotteiden tai palveluiden mullistavan luonteen vuoksi.

VIADUCT-hanke pyrkii edistämään tutkimuksen tiedonsiirtoa ja kaupallistamista käsittelemällä näitä pääasiallisia esteitä, jotka liittyvät spin-off-yritysten luomiseen ja vakiinnuttamiseen parantamalla alueellisia politiikkavälineitä.

Hankekonsortioon kuuluu seitsemän hankekumppanin lisäksi neuvonantajakumppanina Euroopan johtava tiedonsiirron ammattilaisten yhdistys (AST). Päätoteuttajana toimii Galicia Innovation Agency Espanjasta. Pirkanmaan liitto toimii hankkeessa yhtenä osatoteuttajana. Hankkeen kokonaisbudjetti asettuu 1,5 – 1,7 miljoonan euron välille, ja hanke toteutetaan ajalla 3/2023 – 5/2027.

Lisätiedot:

  • Projektipäällikkö (VIADUCT & BEST DIH -hankkeet) Nadja Nordling

    Kehitän TKI-yhteistyöverkostoja ja digitaalisen ja vihreän siirtymän innovaatioekosysteemejä tutkimuksen kaupallistamista ja digitaalista siirtymää tukevissa hankkeissa. Uudistavat innovaatioekosysteemit, toimiala- ja tieteenalarajat ylittävä tutkimus- ja innovaatiotoiminta.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivuille.